Know The Farming

Farming Methods

Long Beans(Naadan payar)
Day -10

കള കളഞ്ഞു കക്ക,ഡോളോമേറ്റ് ഇതിൽ എതെകിലും ഒരു കിലോ ഒരു സെന്റ് ലേക്ക് എന്ന രീതിയിൽ ഇട്ടു നന്നായി കിളക്കുക. മണ്ണിന്‍റെ അമ്ലത്തം നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.

Day 0

അര മീറ്റർ വൃത്താകൃതിയിൽ അര അടി താഴ്ചയിൽ തടം തുറന്ന് ജൈവവളം, കമ്പോസ്റ്റ്, കാലിവളം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചു തടം ഒരുക്കുക. നടുന്ന വിത്തുകൾ തമ്മിൽ 1 മീറ്റർ അകലം പാലിക്കുക. അടിവളമായി ഉണങ്ങിയ ചാണകം, ആട്ടിന്‍ കാഷ്ട്ടം, ഉണങ്ങിയ കരിയില , അല്‍പ്പം വേപ്പിന്‍ പിണ്ണാക്ക് ഇവ ഇടാം.

Day 10

ജീവാമൃതം, കമ്പോസ്റ്റ് ഇവ 4 ഇരട്ടി വെള്ളം ചേർത്ത് വളമായി കൊടുക്കുക. പ്‍സ്യൂഡോമോണാസ് 2 ഗ്രാം അല്ലെകിൽ 2 ml ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ ലയിപ്പിച്ചു ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക.10 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ തുടർച്ചയായി ഇത് തന്നെ തുടരുക.

Day 20

ചെടികള്‍ വള്ളി വീശി വരുമ്പോള്‍ പന്തല്‍ ഇട്ടു കൊടുക്കണം, 1-2 തൈകള്‍ മാത്രം എങ്കില്‍ ഒരു തെങ്ങിന്റെ ഓല കുത്തിച്ചാരി വെച്ചു അതിലേക്കു പടര്‍ത്താം. ടെറസില്‍ എങ്കില്‍ ചെറിയ കമ്പുകള്‍ കൊണ്ട് ചെറിയ രീതിയില്‍ പന്തല്‍ ഉണ്ടാക്കി പടര്‍ത്തുക.

Day 30

ചെടി വളന്നു തുടങ്ങുമ്പോള്‍ ജൈവ വളങ്ങള്‍ ഇടയ്ക്കിടെ കൊടുക്കാം. കടല പിണ്ണാക്ക് 1-2 പിടി എടുത്തു ഒരു ലിറ്റര്‍ വെള്ളത്തില്‍ 2-3 ദിവസം ഇട്ടു വെക്കുക, അതിന്റെ തെളി എടുത്തു ഇരട്ടി വെള്ളം ചേര്‍ത്ത് ആഴ്ചയില്‍ ഒരിക്കല്‍ കൊടുക്കാം. ഇടയ്ക്കിടെ ഫിഷ്‌ അമിനോ ആസിഡ് പോലെയുള്ള ജൈവവളങ്ങള്‍ കൂടി ഉപയോഗിക്കാം.

Day 45

ദിവസം കൊണ്ട് പൂവിടും. പൂവിട്ടാൽ വേപ്പെണ്ണ എമൽഷൻ, പുകയില കഷായം, 4 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ തളിക്കുക.

Day 50

കായ്കൾ ഉണ്ടായി തുടങ്ങും. ഇ സമയത്തു പുകയില കഷായം അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പെണ്ണ മിശ്രിതം തളിക്കുക.

Day 70

കായ്കകൾ മൂപ്പെത്താൻ തുടങ്ങും, മൂപ്പായവ പറിക്കാം. മറ്റുളവയുടെ വളർച്ചക്ക് പ്‍സ്യൂഡോമോണാസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക.

Bitter Guard(Naadan Kipakka)
Day -5

മുളക്കാന്‍ അല്‍പ്പം പ്രയാസമുള്ളതാണ് പാവല്‍ വിത്തുകള്‍. പാകുന്നതിനു മുന്‍പ് 24-26 മണിക്കൂര്‍ വിത്തുകള്‍ വെള്ളത്തില്‍ കുതിര്‍ത്തു വെച്ചാല്‍ അവ പെട്ടന്ന് മുളച്ചു വരും.

Day 0

അര മീറ്റർ വൃത്താകൃതിയിൽ അര അടി താഴ്ചയിൽ തടം തുറന്ന് ജൈവവളം, കമ്പോസ്റ്റ്, കാലിവളം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചു തടം ഒരുക്കുക. നടുന്ന വിത്തുകൾ തമ്മിൽ 1 മീറ്റർ അകലം പാലിക്കുക. അടിവളമായി ഉണങ്ങിയ ചാണകം, ആട്ടിന്‍ കാഷ്ട്ടം, ഉണങ്ങിയ കരിയില , അല്‍പ്പം വേപ്പിന്‍ പിണ്ണാക്ക് ഇവ ഇടാം.

Day 10

ജീവാമൃതം, കമ്പോസ്റ്റ് ഇവ 4 ഇരട്ടി വെള്ളം ചേർത്ത് വളമായി കൊടുക്കുക. പ്‍സ്യൂഡോമോണാസ് 2 ഗ്രാം അല്ലെകിൽ 2 ml ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ ലയിപ്പിച്ചു ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക.10 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ തുടർച്ചയായി ഇത് തന്നെ തുടരുക.

Day 20

ചെടികള്‍ വള്ളി വീശി വരുമ്പോള്‍ പന്തല്‍ ഇട്ടു കൊടുക്കണം, 1-2 തൈകള്‍ മാത്രം എങ്കില്‍ ഒരു തെങ്ങിന്റെ ഓല കുത്തിച്ചാരി വെച്ചു അതിലേക്കു പടര്‍ത്താം. ടെറസില്‍ എങ്കില്‍ ചെറിയ കമ്പുകള്‍ കൊണ്ട് ചെറിയ രീതിയില്‍ പന്തല്‍ ഉണ്ടാക്കി പടര്‍ത്തുക.

Day 30

ചെടി വളന്നു തുടങ്ങുമ്പോള്‍ ജൈവ വളങ്ങള്‍ ഇടയ്ക്കിടെ കൊടുക്കാം. കടല പിണ്ണാക്ക് 1-2 പിടി എടുത്തു ഒരു ലിറ്റര്‍ വെള്ളത്തില്‍ 2-3 ദിവസം ഇട്ടു വെക്കുക, അതിന്റെ തെളി എടുത്തു ഇരട്ടി വെള്ളം ചേര്‍ത്ത് ആഴ്ചയില്‍ ഒരിക്കല്‍ കൊടുക്കാം. ഇടയ്ക്കിടെ ഫിഷ്‌ അമിനോ ആസിഡ് പോലെയുള്ള ജൈവവളങ്ങള്‍ കൂടി ഉപയോഗിക്കാം.

Day 60

കായീച്ച ആണ് പാവലിന്റെ പ്രധാന ശത്രു. കായ ആകുന്ന സമയം കടലാസ് കൊണ്ട് മറച്ചു വെച്ച് കായീച്ചയില്‍ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാം. കായകൾ മുപ്പെത്തിതുടങ്ങും.

Day 120

പാവൽ 4 മാസത്തിനുള്ളിൽ മൊത്തമായി വിളവെടുക്കാം

Banana Flower(Vazha kodappan)
Day -10

കള കളഞ്ഞു കക്ക,ഡോളോമേറ്റ് ഇതിൽ എതെകിലും ഒരു കിലോ ഒരു സെന്റ് ലേക്ക് എന്ന രീതിയിൽ ഇട്ടു നന്നായി കിളക്കുക. മണ്ണിന്‍റെ അമ്ലത്തം നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.

Day -5

ആരോഗ്യമുള്ള വാഴയിൽ നിന്നും കണ്ണെടുക്കുക, പിണ്ടി പുഴു ഇല്ലാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ദിക്കണം. വാഴകണ്ണ് വേരും മണ്ണും കളഞ്ഞു വൃത്തിയാക്കി 45 ഡിഗ്രി ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ മണ്ണിനടിയിൽ വരുന്ന ഭാഗം 5 മിനിറ്റ് സൂക്ഷിക്കുക. ശേഷം തണലത്തു വെക്കുക.

Day 0

മണ്ണിന്‍റെ തരം,ഭൂമിക്കടിയിലെ ജലനിരപ്പ്,നടാന്‍ തെരഞ്ഞെടുത്ത വാഴയിനങ്ങള്‍ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച് നടാനുള്ള കുഴിയുടെ അളവ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പൊതുവായി 50*50*50 സെ.മീ. അളവാണ് കുഴിക്കുവേണ്ടത്. വെള്ളക്കെട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളില്‍ കൂന കൂട്ടിയാണ് നടേണ്ടത്. ഏകദേശം 5 സെ. മീ തണ്ടു പുറത്തുകാണത്തക്കവിധം കുഴിയുടെ നടുവില്‍ കുത്തനെയാണ് കന്നുകള്‍ നടേണ്ടത്. മണ്ണിനടിയില്‍ കന്നിനു ചുറ്റും വായു അറകള്‍ ഉണ്ടാകാത്ത തരത്തില്‍ മണ്ണ് അമര്‍ത്തി ഉറപ്പിക്കണം

Day 30

ഒരുമാസത്തിനുശേഷമോ10 കി.ഗ്രാം കാലിവളമോ കമ്പോസ്റ്റോ പച്ചിലയോ ചേർക്കണം. അമ്ലരസമണ്ണാണെങ്കിൽ 1/2 മുതൽ 1 കി.ഗ്രാം വരെ കുമ്മായം നടുമ്പോൾ ചേർക്കാം.

Day 60

5 ഇരട്ടി വെള്ളത്തിൽ കടലപ്പിണ്ണാക്ക് പുളിപ്പിച്ചത് ഒഴിക്കുക. ജീവാമൃതം 5 ഇരട്ടി വെള്ളത്തിൽ നേർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. പിണ്ടി കവിളിൽ വേപ്പിൻപിണ്ണാക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. വേപ്പെണ്ണ മിശ്രിതം, പഞ്ചഗവ്യം, ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡ് എന്നിവ മാറി മാറി ആഴ്‌ചയിലൊരിക്കൽ ഉപയോഗിക്കുക.

Day 120

ബയോപൊട്ടാഷ് 150 ഗ്രാം ഒരു വാഴക്ക് എന്ന തോതിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കുക.

Day 200

നട്ട് ഏഴുമാസം കഴിഞ്ഞു കുല വരു സമയത്തു കഠിനമായ ഉണക്കുണ്ടാകാത്ത തരത്തില്‍ നടീല്‍ സമയം ക്രമീകരിക്കണം. കുല കൊത്തിയതിനു ശേഷം രണ്ടു കന്നു മാത്രം നിലനിർത്തി മറ്റു കന്നുകൾ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഉണങ്ങിയ ഇലകൾ മുറിച്ചു നീക്കുന്നത് തടപ്പുഴുവിന്റെ ആക്രമണം കണ്ടെത്തുവാനും, ഇലകൾക്കിടയിൽ (കവിളിൽ) ചെറു ബാർ സോപ്പിന്റെ കഷ്ണം വെക്കുന്നത് തടപ്പുഴുയിൽ നിന്ന് വാഴയെ സംരക്ഷിക്കുവാനും സഹായിക്കും.

Day 220

കായകളെല്ലാം വിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാഴകൂമ്പ് (പൂവ്) പൊട്ടിച്ചു മാറ്റുന്നത് നല്ലതാണു. കൂടാതെ കുല വാഴ ഇലകൾ (ഉണങ്ങിയ ) കൊണ്ട് പൊതിയുന്നതും നല്ലതാണു.

Day 240

കായ മൂപ്പ് ആയാൽ വെട്ടി മാറ്റം. പിണ്ടി ആവശ്യമെങ്കിൽ എങ്കിൽ ഉള്ളിലെ ഉണിപിണ്ടി എടുക്കുക്കാവുന്നതാണ്

Plantain fruit(Naadan Nendrakkaya)
Day -10

കള കളഞ്ഞു കക്ക,ഡോളോമേറ്റ് ഇതിൽ എതെകിലും ഒരു കിലോ ഒരു സെന്റ് ലേക്ക് എന്ന രീതിയിൽ ഇട്ടു നന്നായി കിളക്കുക. മണ്ണിന്‍റെ അമ്ലത്തം നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.

Day -5

ആരോഗ്യമുള്ള വാഴയിൽ നിന്നും കണ്ണെടുക്കുക, പിണ്ടി പുഴു ഇല്ലാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ദിക്കണം. വാഴകണ്ണ് വേരും മണ്ണും കളഞ്ഞു വൃത്തിയാക്കി 45 ഡിഗ്രി ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ മണ്ണിനടിയിൽ വരുന്ന ഭാഗം 5 മിനിറ്റ് സൂക്ഷിക്കുക. ശേഷം തണലത്തു വെക്കുക.

Day 0

മണ്ണിന്‍റെ തരം,ഭൂമിക്കടിയിലെ ജലനിരപ്പ്,നടാന്‍ തെരഞ്ഞെടുത്ത വാഴയിനങ്ങള്‍ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച് നടാനുള്ള കുഴിയുടെ അളവ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പൊതുവായി 50*50*50 സെ.മീ. അളവാണ് കുഴിക്കുവേണ്ടത്. വെള്ളക്കെട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളില്‍ കൂന കൂട്ടിയാണ് നടേണ്ടത്. ഏകദേശം 5 സെ. മീ തണ്ടു പുറത്തുകാണത്തക്കവിധം കുഴിയുടെ നടുവില്‍ കുത്തനെയാണ് കന്നുകള്‍ നടേണ്ടത്. മണ്ണിനടിയില്‍ കന്നിനു ചുറ്റും വായു അറകള്‍ ഉണ്ടാകാത്ത തരത്തില്‍ മണ്ണ് അമര്‍ത്തി ഉറപ്പിക്കണം

Day 30

ഒരുമാസത്തിനുശേഷമോ10 കി.ഗ്രാം കാലിവളമോ കമ്പോസ്റ്റോ പച്ചിലയോ ചേർക്കണം. അമ്ലരസമണ്ണാണെങ്കിൽ 1/2 മുതൽ 1 കി.ഗ്രാം വരെ കുമ്മായം നടുമ്പോൾ ചേർക്കാം.

Day 60

5 ഇരട്ടി വെള്ളത്തിൽ കടലപ്പിണ്ണാക്ക് പുളിപ്പിച്ചത് ഒഴിക്കുക. ജീവാമൃതം 5 ഇരട്ടി വെള്ളത്തിൽ നേർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. പിണ്ടി കവിളിൽ വേപ്പിൻപിണ്ണാക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. വേപ്പെണ്ണ മിശ്രിതം, പഞ്ചഗവ്യം, ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡ് എന്നിവ മാറി മാറി ആഴ്‌ചയിലൊരിക്കൽ ഉപയോഗിക്കുക.

Day 120

ബയോപൊട്ടാഷ് 150 ഗ്രാം ഒരു വാഴക്ക് എന്ന തോതിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കുക.

Day 200

നട്ട് ഏഴുമാസം കഴിഞ്ഞു കുല വരു സമയത്തു കഠിനമായ ഉണക്കുണ്ടാകാത്ത തരത്തില്‍ നടീല്‍ സമയം ക്രമീകരിക്കണം. കുല കൊത്തിയതിനു ശേഷം രണ്ടു കന്നു മാത്രം നിലനിർത്തി മറ്റു കന്നുകൾ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഉണങ്ങിയ ഇലകൾ മുറിച്ചു നീക്കുന്നത് തടപ്പുഴുവിന്റെ ആക്രമണം കണ്ടെത്തുവാനും, ഇലകൾക്കിടയിൽ (കവിളിൽ) ചെറു ബാർ സോപ്പിന്റെ കഷ്ണം വെക്കുന്നത് തടപ്പുഴുയിൽ നിന്ന് വാഴയെ സംരക്ഷിക്കുവാനും സഹായിക്കും.

Day 220

കായകളെല്ലാം വിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാഴകൂമ്പ് (പൂവ്) പൊട്ടിച്ചു മാറ്റുന്നത് നല്ലതാണു. കൂടാതെ കുല വാഴ ഇലകൾ (ഉണങ്ങിയ ) കൊണ്ട് പൊതിയുന്നതും നല്ലതാണു.

Day 240

കായ മൂപ്പ് ആയാൽ വെട്ടി മാറ്റം. പിണ്ടി ആവശ്യമെങ്കിൽ എങ്കിൽ ഉള്ളിലെ ഉണിപിണ്ടി എടുക്കുക്കാവുന്നതാണ്

Cucumber(Naadan Vellarikka)
Day -10

കള കളഞ്ഞു കക്ക,ഡോളോമേറ്റ് ഇതിൽ എതെകിലും ഒരു കിലോ ഒരു സെന്റ് ലേക്ക് എന്ന രീതിയിൽ ഇട്ടു നന്നായി കിളക്കുക. മണ്ണിന്‍റെ അമ്ലത്തം നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.

Day 0

അര മീറ്റർ വൃത്താകൃതിയിൽ അര അടി താഴ്ചയിൽ തടം തുറന്ന് ജൈവവളം, കമ്പോസ്റ്റ്, കാലിവളം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചു തടം ഒരുക്കുക. നടുന്ന വിത്തുകൾ തമ്മിൽ 1 മീറ്റർ അകലം പാലിക്കുക. അടിവളമായി ഉണങ്ങിയ ചാണകം, ആട്ടിന്‍ കാഷ്ട്ടം, ഉണങ്ങിയ കരിയില , അല്‍പ്പം വേപ്പിന്‍ പിണ്ണാക്ക് ഇവ ഇടാം.

Day 10

ജീവാമൃതം, കമ്പോസ്റ്റ് ഇവ 4 ഇരട്ടി വെള്ളം ചേർത്ത് വളമായി കൊടുക്കുക. പ്‍സ്യൂഡോമോണാസ് 2 ഗ്രാം അല്ലെകിൽ 2 ml ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ ലയിപ്പിച്ചു ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക.10 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ തുടർച്ചയായി ഇത് തന്നെ തുടരുക.

Day 30

ചെടി വളന്നു തുടങ്ങുമ്പോള്‍ ജൈവ വളങ്ങള്‍ ഇടയ്ക്കിടെ കൊടുക്കാം. കടല പിണ്ണാക്ക് 1-2 പിടി എടുത്തു ഒരു ലിറ്റര്‍ വെള്ളത്തില്‍ 2-3 ദിവസം ഇട്ടു വെക്കുക, അതിന്റെ തെളി എടുത്തു ഇരട്ടി വെള്ളം ചേര്‍ത്ത് ആഴ്ചയില്‍ ഒരിക്കല്‍ കൊടുക്കാം. ഇടയ്ക്കിടെ ഫിഷ്‌ അമിനോ ആസിഡ് പോലെയുള്ള ജൈവവളങ്ങള്‍ കൂടി ഉപയോഗിക്കാം.

Day 45

ദിവസം കൊണ്ട് പൂവിടും. പൂവിട്ടാൽ വേപ്പെണ്ണ എമൽഷൻ, പുകയില കഷായം, 4 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ തളിക്കുക.

Day 50

കായ്കൾ ഉണ്ടായി തുടങ്ങും. ഇ സമയത്തു പുകയില കഷായം അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പെണ്ണ മിശ്രിതം തളിക്കുക.

Day 70

കായ്കകൾ മൂപ്പെത്താൻ തുടങ്ങും, മൂപ്പായവ പറിക്കാം. മറ്റുളവയുടെ വളർച്ചക്ക് പ്‍സ്യൂഡോമോണാസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക.

Curry Leaves(Curry Veppila)
Day -10

കള കളഞ്ഞു കക്ക,ഡോളോമേറ്റ് ഇതിൽ എതെകിലും ഒരു കിലോ ഒരു സെന്റ് ലേക്ക് എന്ന രീതിയിൽ ഇട്ടു നന്നായി കിളക്കുക. മണ്ണിന്‍റെ അമ്ലത്തം നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.

Day 0

60*60*60 നീളം വീതി ഉയരവുമുള്ള കുഴി തയാറാക്കുക തിരഞ്ഞെടുത്ത തൈ തൈ നേരിട്ട് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് ആണ് ഉത്തമം. ചാണകപ്പൊടി അടിവളമായി നൽകുകയും നനച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക.25 ഗ്രാം സ്യൂഡോമോണസ് 100 മില്ലി വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. തണൽ കുത്തി സംരക്ഷിക്കുക.

Day 15

കിളിർപ്പ് പൊട്ടി തുടങ്ങും. ഇല വന്നതിനു ശേഷം ജീവാമൃതം ഉപയോഗിക്കുക, . ഗോമൂത്രം നേർപ്പിച്ചു് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക, വേപ്പെണ്ണ തളിച്ച് കൊടുക്കുക.ഇവ പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക.

Day 60

മുകുളം ഒരു 5 cm ഒടിച്ചെടുക്കുക ഇത് ചില്ലകൾ വരാൻ സഹായിക്കും. ജീവാമൃതം ഇട്ടു കൊടുക്കുക. ഗോമൂത്രം നേർപ്പിച്ചു് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക, വേപ്പെണ്ണ തളിച്ച് കൊടുക്കുക. ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡ് തളിക്കുക.

rambutan
Day -10

കള കളഞ്ഞു കക്ക,ഡോളോമേറ്റ് ഇതിൽ എതെകിലും ഇട്ടു നന്നായി കിളക്കുക. മണ്ണിന്‍റെ അമ്ലത്തം നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.

Day 0

60*60*60 നീളം വീതി ഉയരവുമുള്ള കുഴി തയാറാക്കുക തിരഞ്ഞെടുത്ത തൈ തൈ നേരിട്ട് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് ആണ് ഉത്തമം.N-18 നല്ല ഒരു വെറൈറ്റി ആണ്. ചാണകപ്പൊടി അടിവളമായി നൽകുകയും നനച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക.25 ഗ്രാം സ്യൂഡോമോണസ് 100 മില്ലി വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. തണൽ കുത്തി സംരക്ഷിക്കുക. തണലിനായി 5 അടി അകലത്തിൽ വാഴ നടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ജൂലൈ - സെപ്തംബര് ആണ് തൈ നടാൻ പറ്റിയ കാലം. ചെടികൾ തമ്മില്ലുള്ള അകലം 20cm വെച്ച് ക്രമീകരിക്കുക.

Day 60

രാജ്‌ഫോസ് 250 ഗ്രാം, യൂറിയ 100 ഗ്രാം, പൊട്ടാഷ് 100 ഗ്രാം എന്നിവ നേരിട്ട് ഇട്ടു കൊടുക്കുക. കീടബാധ ഇവക്ക് കുറവാണു.

Day 240

രാജ്‌ഫോസ് 300 ഗ്രാം, യൂറിയ 100 ഗ്രാം, പൊട്ടാഷ് 100 ഗ്രാം എന്നിവ നേരിട്ട് ഇടക്കിടെ ഇട്ടു കൊടുക്കുക.

Day 365

ചെടിയ്ക്ക് ഒരു വർഷം പ്രായമാകുമ്പോൾ ചാണകപ്പൊടി 20 കിലോഗ്രാം വീതം നൽകുക.

Day 1100

3 വര്ഷം ആകുമ്പോളേക്കും കായ്കൾ വിരിച്ചു തുടങ്ങും. ഡിസംബർ മുതൽ ഫെബ്രുവരി വരെയുള്ള കാലത്താണ് സാധാരണ റമ്പൂട്ടാൻ പൂവിടുന്നത്. പൂവിടുന്ന സമയങ്ങളിൽ വളപ്രയോഗവും ജലസേചനവും ഒഴിവാക്കേണ്ടതുമാണ്. ഇങ്ങനെ പുഷ്പിക്കുന്ന സസ്യങ്ങൾ പരാഗണം വഴി കായ് ആയ മാറി ഏകദേശം മേയ് - ജൂലൈ മാസത്തോടെ വിളവെടുപ്പിന് പാകമാകുന്നു. പാകമായ പഴങ്ങൾ തോട്ടികൊണ്ട് പറിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്.

Naadan Kolpuli
Day -10

കള കളഞ്ഞു കക്ക,ഡോളോമേറ്റ് ഇതിൽ എതെകിലും ഇട്ടു നന്നായി കിളക്കുക. മണ്ണിന്‍റെ അമ്ലത്തം നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.

Day 0

60*60*60 നീളം വീതി ഉയരവുമുള്ള കുഴി തയാറാക്കുക തിരഞ്ഞെടുത്ത തൈ തൈ നേരിട്ട് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് ആണ് ഉത്തമം. ചാണകപ്പൊടി അടിവളമായി നൽകുകയും നനച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക.25 ഗ്രാം സ്യൂഡോമോണസ് 100 മില്ലി വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. തണൽ കുത്തി സംരക്ഷിക്കുക. ചെടികൾ തമ്മില്ലുള്ള അകലം 20cm വെച്ച് ക്രമീകരിക്കുക.

Day 180

വർഷത്തിൽ 2 വട്ടമായി 200 ഗ്രാം കക്ക കടക്കൽ ഇടുക. ഇത് വർഷത്തിൽ 2 തവണ കൊടുക്കുക. മരം വലുതാകുന്നത് അനുസരിച്ചു കക്കയുടെ അളവും ഇടുന്ന ചുറ്റളവും കൂട്ടികൊണ്ടുവരുക.

Day 365

ചുവട്ടിലെ ചെറു കമ്പുകൾ നീക്കം ചെയുക. നീക്കം ചെയുമ്പോൾ 10 cm അകലത്തിൽ നീക്കം ചെയുക.

Koppakkaya(Pappaya)
Day -10

കള കളഞ്ഞു കക്ക,ഡോളോമേറ്റ് ഇതിൽ എതെകിലും ഇട്ടു നന്നായി കിളക്കുക. മണ്ണിന്‍റെ അമ്ലത്തം നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.

Day 0

തൈ നഴ്‌സറിയിൽ നിന്നും വാങ്ങി നടുന്നതാണ് നല്ലത്. റെഡ് ലേഡി ലോങ്ങ് തായ്‌വാൻ എന്ന വെറൈറ്റി ഇതാണ് നടാൻ ഉത്തമം. ചാണകപൊടി ഇട്ടു കൂന കൂട്ടുക. വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാത്ത രീതിയിൽ വേണം നടുവാൻ അതിനാൽ അതിനു നടുവിൽ ചെറിയ കുഴിയെടുത്ത് തൈ നടുക. സ്യൂഡോമോണസ് കലക്കി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ചുവട്ടിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ നനവ് നിലനിർത്തുക എന്നാൽ വെള്ളം കെട്ടി നില്ക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്.

Day 10

സ്യൂഡോമോണസ് 2 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിനു എന്ന തോതിൽ മിക്സ് ചെയ്ട് ചെടിയുടെ കടക്കൽ നനവ് ആകാൻ പാകത്തിന് മാത്രം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക.

Day 15

100 മില്ലി ജീവാമൃതം 1½ ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ നേർപ്പിച്ചു ചുവട്ടിൽ ഒഴിക്കുക. 7 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഇത് ആവർത്തിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുക.

Day 30

ഒരു മാസം അയാൾ ആഴ്ചയിൽ 3 ദിവസം ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡ് ഇലകളിൽ തളിക്കുക. കൂടാതെ വേപ്പെണ്ണ മിശ്രിതം. ഇലകൾക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് വെള്ളത്തിലോ, കഞ്ഞി വെള്ളത്തിലോ ഇട്ടു പുളിപ്പിച്ചത് 100 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ നേർപ്പിച്ചു ചെടിയുടെ കടക്കൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക.

Day 120

120 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ റെഡ് ലേഡി ഇനം കായ് ഇട്ടു തുടങ്ങും.

Day 160

5 ½ മാസത്തിനുളിൽ പച്ച പപ്പായ പറിച്ചു തുടങ്ങാം.

Day 240

7-8 മാസങ്ങളിൽ പഴുത്ത പപ്പായ പറിക്കാറാകും. പറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പേപ്പർ വെച്ച് മാത്രം എടുക്കുക. കൈകൊണ്ടോ തോട്ടികൊണ്ടോ പറിച്ചാൽ ആ ഭാഗം പെട്ടന്ന് ചീയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

Jackfruit(Chakka)
Day -10

കള കളഞ്ഞു കക്ക,ഡോളോമേറ്റ് ഇതിൽ എതെകിലും ഇട്ടു നന്നായി കിളക്കുക. മണ്ണിന്‍റെ അമ്ലത്തം നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.

Day 0

60*60*60 നീളം വീതി ഉയരവുമുള്ള കുഴി തയാറാക്കുക തൈ തൈ നേരിട്ട് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് ആണ് ഉത്തമം. ചാണകപ്പൊടി അടിവളമായി നൽകുകയും നനച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക.25 ഗ്രാം സ്യൂഡോമോണസ് 100 മില്ലി വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക.

Day 60

2 മാസം കഴിയുമ്പോൾ ചെടിയുടെ മുള വരുന്നത് നുള്ളി കളയുക. ഇത് ശിഖരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനു സഹായിക്കുന്നു. കൂടാതെ ചാണകപ്പൊടി 2 വട്ടം 20 കിലോ വീതം നൽകുക. 6 മാസം കൂടുമ്പോൾ ഇത് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. മരം വലുതാകുന്നതിന്നനുസരിച്ചു ഇട്ടു കൊടുക്കുന്ന ചാണകത്തിന്റെ അളവ് കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവരുക.

Day 1100

3 വര്ഷം ആകുമ്പോഴേക്കും പ്ലാവ് കായ്ക്കാൻ ആരംഭിക്കും. ചെറു ചക്കകൾ പൊടിച്ചു തുടങ്ങും.

Chena Thand
Day -20

കൂടുതൽ പരപ്പുള്ള ചേന ശേഖരിച്ചു മുള അടർത്തിമാറ്റി കമിഴ്ത്തി തണലത്തു സൂക്ഷിക്കുക. ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിലാണ് ചേന എടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റിയ കാലം.

Day -10

കള കളഞ്ഞു കക്ക,ഡോളോമേറ്റ് ഇതിൽ എതെകിലും ഒരു കിലോ ഒരു സെന്റ് ലേക്ക് എന്ന രീതിയിൽ ഇട്ടു നന്നായി കിളക്കുക. മണ്ണിന്‍റെ അമ്ലത്തം നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.

Day -2

എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ചേന 250 ഗ്രാം കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ കഷ്ണങ്ങൾ മുറിച്ചെടുക്കുക. ചാണകപ്പാൽ, സ്യൂഡോമോണസ് മിശ്രിതത്തിൽ 2 ദിവസം മുക്കിവെക്കുക.

Day 0

വേനൽ മഴ ലഭിച്ചതിനു ശേഷം കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ് ഉത്തമം. വൃത്താകൃതിയിൽ 45*60 cm അളവിൽ തടം തയാറാക്കുക. 2 കിലോഗ്രാം കമ്പോസ്റ്റ്, കാലിവളം എന്നിവ ചേർത്ത് മുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കഷ്ണങ്ങൾ നടുക. നട്ടതിന് ശേഷം കരിയില ഉപയോഗിച്ചു പുതയിടുക. കക്ക ഇട്ടു കൊടുക്കുക.

Day 30

ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോളേക്കും ആകുമ്പോളേയ്ക്കും മുള വരും. കരിയില മാറ്റി ആദ്യ വളം കൊടുക്കണം. 100 ഗ്രാം രാജ്‌ഫോസ്, പൊട്ടാഷ്, യൂറിയ, ചേർത്ത് കരിയിലകൊണ്ട് മൂടി ഈ കരിയില മൂടത്തക്ക വിധം കുറച്ചു മണ്ണിടുക.

Day 65

കളകൾ തടത്തിൽനിന്നും നീക്കം ചെയ്തു, തടം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക.

Day 180

100 ഗ്രാം പൊട്ടാഷ്, 100 ഗ്രാം യൂറിയ എന്നിവ ഇട്ടു മണ്ണ് ചിരണ്ടി അടുപ്പിക്കുക. 100 ഗ്രാം പൊട്ടാഷ്, 100 ഗ്രാം യൂറിയ എന്നിവ ഇട്ടു മണ്ണ് ചിരണ്ടി അടുപ്പിക്കുക. ഏകദേശം ഒമ്പതു മാസം കഴിയുമ്പോൾ ചേന വിളവെടുക്കാം.

Ladiesfinger(Naadan Vendakkai)
Day -10

കള കളഞ്ഞു കക്ക,ഡോളോമേറ്റ് ഇതിൽ എതെകിലും ഒരു കിലോ ഒരു സെന്റ് ലേക്ക് എന്ന രീതിയിൽ ഇട്ടു നന്നായി കിളക്കുക. മണ്ണിന്‍റെ അമ്ലത്തം നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.

Day 0

60*60*60 നീളം വീതി ഉയരം ഉള്ള തടം എടുക്കുക ഇതിൽ അടിവളമായി ചാണകപ്പൊടി, കമ്പോസ്റ്റ്, എന്നിവ അടിവളം ആയി ഉപയോഗിക്കാം. വിത്തുകൾ തമ്മിൽ അകലം പാലിക്കുക.

Day 10

ജീവാമൃതം, കമ്പോസ്റ്റ് ഇവ 4 ഇരട്ടി വെള്ളം ചേർത്ത് വളമായി കൊടുക്കുക. പ്‍സ്യൂഡോമോണാസ് 2 ഗ്രാം അല്ലെകിൽ 2 ml ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ ലയിപ്പിച്ചു ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക.10 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ തുടർച്ചയായി ഇത് തന്നെ തുടരുക.

Day 30

ചെടി വളന്നു തുടങ്ങുമ്പോള്‍ ജൈവ വളങ്ങള്‍ ഇടയ്ക്കിടെ കൊടുക്കാം. കടല പിണ്ണാക്ക് 1-2 പിടി എടുത്തു ഒരു ലിറ്റര്‍ വെള്ളത്തില്‍ 2-3 ദിവസം ഇട്ടു വെക്കുക, അതിന്റെ തെളി എടുത്തു ഇരട്ടി വെള്ളം ചേര്‍ത്ത് ആഴ്ചയില്‍ ഒരിക്കല്‍ കൊടുക്കാം. ഇടയ്ക്കിടെ ഫിഷ്‌ അമിനോ ആസിഡ് പോലെയുള്ള ജൈവവളങ്ങള്‍ കൂടി ഉപയോഗിക്കാം.

Day 45

ദിവസം കൊണ്ട് പൂവിടും. പൂവിട്ടാൽ വേപ്പെണ്ണ എമൽഷൻ, പുകയില കഷായം, 4 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ തളിക്കുക.

Day 60

കായ്കൾ ഉണ്ടായി തുടങ്ങും. ഇ സമയത്തു പുകയില കഷായം അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പെണ്ണ മിശ്രിതം തളിക്കുക.

Day 70

കായ്കകൾ മൂപ്പെത്താൻ തുടങ്ങും, മൂപ്പായവ പറിക്കാം. മറ്റുളവയുടെ വളർച്ചക്ക് പ്‍സ്യൂഡോമോണാസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക.

Kodappuli
Day -10

കള കളഞ്ഞു കക്ക,ഡോളോമേറ്റ് ഇതിൽ എതെകിലും ഇട്ടു നന്നായി കിളക്കുക. മണ്ണിന്‍റെ അമ്ലത്തം നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.

Day 0

60*60*60 നീളം വീതി ഉയരവുമുള്ള കുഴി തയാറാക്കുക തിരഞ്ഞെടുത്ത തൈ തൈ നേരിട്ട് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് ആണ് ഉത്തമം. ചാണകപ്പൊടി അടിവളമായി നൽകുകയും നനച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക.25 ഗ്രാം സ്യൂഡോമോണസ് 100 മില്ലി വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. തണൽ കുത്തി സംരക്ഷിക്കുക. ചെടികൾ തമ്മില്ലുള്ള അകലം 20cm വെച്ച് ക്രമീകരിക്കുക.

Day 180

വർഷത്തിൽ 2 വട്ടമായി 200 ഗ്രാം കക്ക കടക്കൽ ഇടുക. ഇത് വർഷത്തിൽ 2 തവണ കൊടുക്കുക. മരം വലുതാകുന്നത് അനുസരിച്ചു കക്കയുടെ അളവും ഇടുന്ന ചുറ്റളവും കൂട്ടികൊണ്ടുവരുക.

Day 365

ചുവട്ടിലെ ചെറു കമ്പുകൾ നീക്കം ചെയുക. നീക്കം ചെയുമ്പോൾ 10 cm അകലത്തിൽ നീക്കം ചെയുക. വിത്തുപയോഗിച്ച് കൃഷിചെയ്ത മരങ്ങള്‍ 10-12 വര്‍ഷം പ്രായമെത്തിയ ശേഷമേ കായ്ച്ചു തുടങ്ങാറുള്ളൂ. എന്നാല്‍ ഒട്ടു തൈകള്‍ മൂന്നാം വര്‍ഷം മുതല്‍ കായ്ക്കും. സ്ഥായിയായ വിളവു ലഭിക്കുവാന്‍ 10-15 വര്‍ഷം പ്രായമെത്തണം.

Chembin Thaalu
Day -20

നല്ല ഉല്പാദന ക്ഷമതയുള്ള ചെമ്പിന്റെ കട ശേഖരിച്ചു തണലത്തു സൂക്ഷിക്കുക.

Day -10

കള കളഞ്ഞു കക്ക,ഡോളോമേറ്റ് ഇതിൽ എതെകിലും ഒരു കിലോ ഒരു സെന്റ് ലേക്ക് എന്ന രീതിയിൽ ഇട്ടു നന്നായി കിളക്കുക. മണ്ണിന്‍റെ അമ്ലത്തം നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.

Day -2

കുമ്പമാസം പകുതിയോട് കൂടി എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ചേമ്പ് മുകുളം നോക്കി കഷ്ണങ്ങളാക്കി. ചാണകപ്പാൽ, സ്യൂഡോമോണസ് മിശ്രിതത്തിൽ 2 ദിവസം മുക്കിവെക്കുക.

Day 0

തടമെടുക്കാനായി മുക്കാൽ ഭാഗം കൂന കൂട്ടുക. കൂനക്ക് മുകളിൽ നടീൽ വസ്തു വെച്ച് ചാണകപ്പൊടി വിതറുക.

Day 30

ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോളേക്കും ആകുമ്പോളേയ്ക്കും മുള വരും. ആദ്യ വളം കൊടുക്കണം. 100 ഗ്രാം രാജ്‌ഫോസ്, പൊട്ടാഷ്, യൂറിയ, ചേർത്ത് കരിയിലകൊണ്ട് മൂടി ഈ കരിയില മൂടത്തക്ക വിധം കുറച്ചു മണ്ണിടുക.

Day 65

കളകൾ തടത്തിൽനിന്നും നീക്കം ചെയ്തു, തടം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക.

Day 180

100 ഗ്രാം പൊട്ടാഷ്, 100 ഗ്രാം യൂറിയ എന്നിവ ഇട്ടു മണ്ണ് ചിരണ്ടി അടുപ്പിക്കുക.

Day 270

ഒമ്പതു മാസം കൊണ്ട് ചേമ്പ് വിളവെടുത്തു തുടങ്ങാം.ചേമ്പിൻ താൾ ആവശ്യമെങ്കിൽ നല്ല കേടില്ലാത്ത താളുകൾ നോക്കി മുറിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. ചേമ്പിന്റെ നാമ്പും(ഇല വിടരുന്നതിനു മുന്‍പുള്ളത്, ചുരുണ്ട് തന്നെയാവും നാമ്പില കാണപ്പെടുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള നാമ്പില ചെറിയ കഷണങ്ങളായ് കട്ട് ചെയ്തിടും.) കുരുന്നില ചെറുതായി കീറിയെടുത്ത് ചുരുട്ടിയെടുക്കണം. വട്ടത്തില്‍ ചുരുട്ടി കെട്ടി വെയ്ക്കണം. ചേമ്പിന്റെ തണ്ട് അതിന്റെ തൊലി ഇളക്കി കളഞ്ഞു ചെറിയ കഷണങ്ങളാക്കണം.

Pomelo(Curry Naarnaga)
Day -10

കള കളഞ്ഞു കക്ക,ഡോളോമേറ്റ് ഇതിൽ എതെകിലും ഇട്ടു നന്നായി കിളക്കുക. മണ്ണിന്‍റെ അമ്ലത്തം നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.

Day 0

60*60*60 നീളം വീതി ഉയരവുമുള്ള കുഴി തയാറാക്കുക തിരഞ്ഞെടുത്ത തൈ തൈ നേരിട്ട് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് ആണ് ഉത്തമം. ചാണകപ്പൊടി അടിവളമായി നൽകുകയും നനച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക.25 ഗ്രാം സ്യൂഡോമോണസ് 100 മില്ലി വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. തണൽ കുത്തി സംരക്ഷിക്കുക. തണലിനായി 5 അടി അകലത്തിൽ വാഴ നടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും.

Day 60

രാജ്‌ഫോസ് 250 ഗ്രാം, യൂറിയ 100 ഗ്രാം, പൊട്ടാഷ് 100 ഗ്രാം എന്നിവ നേരിട്ട് ഇട്ടു കൊടുക്കുക. കീടബാധ ഇവക്ക് കുറവാണു.

Day 240

രാജ്‌ഫോസ് 300 ഗ്രാം, യൂറിയ 100 ഗ്രാം, പൊട്ടാഷ് 100 ഗ്രാം എന്നിവ നേരിട്ട് ഇടക്കിടെ ഇട്ടു കൊടുക്കുക.

Day 365

ചാണകപ്പൊടി 20 കിലോഗ്രാം വീതം നൽകുക.

Day 1100

3 വര്ഷം ആകുമ്പോളേക്കും കായ്കൾ വിരിച്ചു തുടങ്ങും. കായകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഡിസംബർ - ജനുവരി മാസങ്ങളിൽ ആയിരിക്കും. ഏപ്രിൽ മെയ് മാസത്തോടെ വിളവെടുക്കാൻ സാധിക്കും.

Plantaim Stem(Palayam kodan vazha pindi)
Day -10

കള കളഞ്ഞു കക്ക,ഡോളോമേറ്റ് ഇതിൽ എതെകിലും ഒരു കിലോ ഒരു സെന്റ് ലേക്ക് എന്ന രീതിയിൽ ഇട്ടു നന്നായി കിളക്കുക. മണ്ണിന്‍റെ അമ്ലത്തം നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.

Day -5

ആരോഗ്യമുള്ള വാഴയിൽ നിന്നും കണ്ണെടുക്കുക, പിണ്ടി പുഴു ഇല്ലാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ദിക്കണം. വാഴകണ്ണ് വേരും മണ്ണും കളഞ്ഞു വൃത്തിയാക്കി 45 ഡിഗ്രി ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ മണ്ണിനടിയിൽ വരുന്ന ഭാഗം 5 മിനിറ്റ് സൂക്ഷിക്കുക. ശേഷം തണലത്തു വെക്കുക.

Day 0

മണ്ണിന്‍റെ തരം,ഭൂമിക്കടിയിലെ ജലനിരപ്പ്,നടാന്‍ തെരഞ്ഞെടുത്ത വാഴയിനങ്ങള്‍ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച് നടാനുള്ള കുഴിയുടെ അളവ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.പൊതുവായി 50*50*50 സെ.മീ. അളവാണ് കുഴിക്കുവേണ്ടത്. വെള്ളക്കെട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളില്‍ കൂന കൂട്ടിയാണ് നടേണ്ടത്. ഏകദേശം 5 സെ. മീ തണ്ടു പുറത്തുകാണത്തക്കവിധം കുഴിയുടെ നടുവില്‍ കുത്തനെയാണ് കന്നുകള്‍ നടേണ്ടത്. മണ്ണിനടിയില്‍ കന്നിനു ചുറ്റും വായു അറകള്‍ ഉണ്ടാകാത്ത തരത്തില്‍ മണ്ണ് അമര്‍ത്തി ഉറപ്പിക്കണംC

Day 30

ഒരുമാസത്തിനുശേഷമോ10 കി.ഗ്രാം കാലിവളമോ കമ്പോസ്റ്റോ പച്ചിലയോ ചേർക്കണം. അമ്ലരസമണ്ണാണെങ്കിൽ 1/2 മുതൽ 1 കി.ഗ്രാം വരെ കുമ്മായം നടുമ്പോൾ ചേർക്കാം.

Day 60

5 ഇരട്ടി വെള്ളത്തിൽ കടലപ്പിണ്ണാക്ക് പുളിപ്പിച്ചത് ഒഴിക്കുക. ജീവാമൃതം 5 ഇരട്ടി വെള്ളത്തിൽ നേർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. പിണ്ടി കവിളിൽ വേപ്പിൻപിണ്ണാക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. വേപ്പെണ്ണ മിശ്രിതം, പഞ്ചഗവ്യം, ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡ് എന്നിവ മാറി മാറി ആഴ്‌ചയിലൊരിക്കൽ ഉപയോഗിക്കുക.

Day 120

ബയോപൊട്ടാഷ് 150 ഗ്രാം ഒരു വാഴക്ക് എന്ന തോതിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കുക.

Day 200

നട്ട് ഏഴുമാസം കഴിഞ്ഞു കുല വരു സമയത്തു കഠിനമായ ഉണക്കുണ്ടാകാത്ത തരത്തില്‍ നടീല്‍ സമയം ക്രമീകരിക്കണം. കുല കൊത്തിയതിനു ശേഷം രണ്ടു കന്നു മാത്രം നിലനിർത്തി മറ്റു കന്നുകൾ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഉണങ്ങിയ ഇലകൾ മുറിച്ചു നീക്കുന്നത് തടപ്പുഴുവിന്റെ ആക്രമണം കണ്ടെത്തുവാനും, ഇലകൾക്കിടയിൽ (കവിളിൽ) ചെറു ബാർ സോപ്പിന്റെ കഷ്ണം വെക്കുന്നത് തടപ്പുഴുയിൽ നിന്ന് വാഴയെ സംരക്ഷിക്കുവാനും സഹായിക്കും.

Day 220

കായകളെല്ലാം വിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാഴകൂമ്പ് (പൂവ്) പൊട്ടിച്ചു മാറ്റുന്നത് നല്ലതാണു. കൂടാതെ കുല വാഴ ഇലകൾ (ഉണങ്ങിയ ) കൊണ്ട് പൊതിയുന്നതും നല്ലതാണു.

Day 240

കായ മൂപ്പ് ആയാൽ വെട്ടി മാറ്റം. പിണ്ടി ആവശ്യമെങ്കിൽ എങ്കിൽ ഉള്ളിലെ ഉണിപിണ്ടി എടുക്കുക്കാവുന്നതാണ്

Nendra Pazham
Day -10

കള കളഞ്ഞു കക്ക,ഡോളോമേറ്റ് ഇതിൽ എതെകിലും ഒരു കിലോ ഒരു സെന്റ് ലേക്ക് എന്ന രീതിയിൽ ഇട്ടു നന്നായി കിളക്കുക. മണ്ണിന്‍റെ അമ്ലത്തം നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.

Day -5

ആരോഗ്യമുള്ള വാഴയിൽ നിന്നും കണ്ണെടുക്കുക, പിണ്ടി പുഴു ഇല്ലാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ദിക്കണം. വാഴകണ്ണ് വേരും മണ്ണും കളഞ്ഞു വൃത്തിയാക്കി 45 ഡിഗ്രി ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ മണ്ണിനടിയിൽ വരുന്ന ഭാഗം 5 മിനിറ്റ് സൂക്ഷിക്കുക. ശേഷം തണലത്തു വെക്കുക.

Day 0

മണ്ണിന്‍റെ തരം,ഭൂമിക്കടിയിലെ ജലനിരപ്പ്,നടാന്‍ തെരഞ്ഞെടുത്ത വാഴയിനങ്ങള്‍ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച് നടാനുള്ള കുഴിയുടെ അളവ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പൊതുവായി 50*50*50 സെ.മീ. അളവാണ് കുഴിക്കുവേണ്ടത്. വെള്ളക്കെട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളില്‍ കൂന കൂട്ടിയാണ് നടേണ്ടത്. ഏകദേശം 5 സെ. മീ തണ്ടു പുറത്തുകാണത്തക്കവിധം കുഴിയുടെ നടുവില്‍ കുത്തനെയാണ് കന്നുകള്‍ നടേണ്ടത്. മണ്ണിനടിയില്‍ കന്നിനു ചുറ്റും വായു അറകള്‍ ഉണ്ടാകാത്ത തരത്തില്‍ മണ്ണ് അമര്‍ത്തി ഉറപ്പിക്കണം

Day 30

ഒരുമാസത്തിനുശേഷമോ10 കി.ഗ്രാം കാലിവളമോ കമ്പോസ്റ്റോ പച്ചിലയോ ചേർക്കണം. അമ്ലരസമണ്ണാണെങ്കിൽ 1/2 മുതൽ 1 കി.ഗ്രാം വരെ കുമ്മായം നടുമ്പോൾ ചേർക്കാം.

Day 60

5 ഇരട്ടി വെള്ളത്തിൽ കടലപ്പിണ്ണാക്ക് പുളിപ്പിച്ചത് ഒഴിക്കുക. ജീവാമൃതം 5 ഇരട്ടി വെള്ളത്തിൽ നേർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. പിണ്ടി കവിളിൽ വേപ്പിൻപിണ്ണാക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. വേപ്പെണ്ണ മിശ്രിതം, പഞ്ചഗവ്യം, ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡ് എന്നിവ മാറി മാറി ആഴ്‌ചയിലൊരിക്കൽ ഉപയോഗിക്കുക.

Day 120

ബയോപൊട്ടാഷ് 150 ഗ്രാം ഒരു വാഴക്ക് എന്ന തോതിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കുക.

Day 200

നട്ട് ഏഴുമാസം കഴിഞ്ഞു കുല വരു സമയത്തു കഠിനമായ ഉണക്കുണ്ടാകാത്ത തരത്തില്‍ നടീല്‍ സമയം ക്രമീകരിക്കണം. കുല കൊത്തിയതിനു ശേഷം രണ്ടു കന്നു മാത്രം നിലനിർത്തി മറ്റു കന്നുകൾ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഉണങ്ങിയ ഇലകൾ മുറിച്ചു നീക്കുന്നത് തടപ്പുഴുവിന്റെ ആക്രമണം കണ്ടെത്തുവാനും, ഇലകൾക്കിടയിൽ (കവിളിൽ) ചെറു ബാർ സോപ്പിന്റെ കഷ്ണം വെക്കുന്നത് തടപ്പുഴുയിൽ നിന്ന് വാഴയെ സംരക്ഷിക്കുവാനും സഹായിക്കും.

Day 220

കായകളെല്ലാം വിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാഴകൂമ്പ് (പൂവ്) പൊട്ടിച്ചു മാറ്റുന്നത് നല്ലതാണു. കൂടാതെ കുല വാഴ ഇലകൾ (ഉണങ്ങിയ ) കൊണ്ട് പൊതിയുന്നതും നല്ലതാണു.

Day 240

കായ മൂപ്പ് ആയാൽ വെട്ടി മാറ്റം. പിണ്ടി ആവശ്യമെങ്കിൽ എങ്കിൽ ഉള്ളിലെ ഉണിപിണ്ടി എടുക്കുക്കാവുന്നതാണ്

Brinjal (Vazhudina)
Day -10

കള കളഞ്ഞു കക്ക,ഡോളോമേറ്റ് ഇതിൽ എതെകിലും ഒരു കിലോ ഒരു സെന്റ് ലേക്ക് എന്ന രീതിയിൽ ഇട്ടു നന്നായി കിളക്കുക. മണ്ണിന്‍റെ അമ്ലത്തം നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.

Day 0

60*60*60 നീളം വീതി ഉയരം ഉള്ള തടം എടുക്കുക ഇതിൽ അടിവളമായി ചാണകപ്പൊടി, കമ്പോസ്റ്റ്, എന്നിവ അടിവളം ആയി ഉപയോഗിക്കാം. വിത്തുകൾ തമ്മിൽ അകലം പാലിക്കുക.

Day 10

ജീവാമൃതം, കമ്പോസ്റ്റ് ഇവ 4 ഇരട്ടി വെള്ളം ചേർത്ത് വളമായി കൊടുക്കുക. പ്‍സ്യൂഡോമോണാസ് 2 ഗ്രാം അല്ലെകിൽ 2 ml ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ ലയിപ്പിച്ചു ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക.10 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ തുടർച്ചയായി ഇത് തന്നെ തുടരുക.

Day 30

ചെടി വളന്നു തുടങ്ങുമ്പോള്‍ ജൈവ വളങ്ങള്‍ ഇടയ്ക്കിടെ കൊടുക്കാം. കടല പിണ്ണാക്ക് 1-2 പിടി എടുത്തു ഒരു ലിറ്റര്‍ വെള്ളത്തില്‍ 2-3 ദിവസം ഇട്ടു വെക്കുക, അതിന്റെ തെളി എടുത്തു ഇരട്ടി വെള്ളം ചേര്‍ത്ത് ആഴ്ചയില്‍ ഒരിക്കല്‍ കൊടുക്കാം. ഇടയ്ക്കിടെ ഫിഷ്‌ അമിനോ ആസിഡ് പോലെയുള്ള ജൈവവളങ്ങള്‍ കൂടി ഉപയോഗിക്കാം.

Day 45

ദിവസം കൊണ്ട് പൂവിടും. പൂവിട്ടാൽ വേപ്പെണ്ണ എമൽഷൻ, പുകയില കഷായം, 4 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ തളിക്കുക.

Day 60

കായ്കൾ ഉണ്ടായി തുടങ്ങും. ഇ സമയത്തു പുകയില കഷായം അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പെണ്ണ മിശ്രിതം തളിക്കുക.

Day 70

കായ്കകൾ മൂപ്പെത്താൻ തുടങ്ങും, മൂപ്പായവ പറിക്കാം. മറ്റുളവയുടെ വളർച്ചക്ക് പ്‍സ്യൂഡോമോണാസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക.

Tapioca(Kappa)
Day -10

ചാണകപ്പൊടി ഇട്ടു നന്നായി കിളക്കുക. കള കളഞ്ഞു കക്ക,ഡോളോമേറ്റ് ഇതിൽ എതെകിലും ഒരു കിലോ ഒരു സെന്റ് ലേക്ക് എന്ന രീതിയിൽ ഇട്ടു നന്നായി കിളക്കുക. മണ്ണിന്‍റെ അമ്ലത്തം നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും. രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഇത് ആവർത്തിക്കുക.

Day 0

വാരം കൂട്ടി ആണ് കൊള്ളി നടേണ്ടത്. കൊള്ളിയുടെ കമ്പ് ആണ് നടാനായുപയോഗിക്കുന്നത്. കമ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഉണങ്ങിയ കമ്പ് ആവാതെ പ്രത്യേകം നോക്കുക. വാരം കൂട്ടി 15 ദിവസം പഴക്കമുള്ള 15 cm നീളമുള്ള കമ്പ്, മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം മണ്ണിൽ വരാവുന്ന വിധം വാരത്തിൽ നടക്കുക. നട്ടത്തിനു ശേഷം നനച്ചു കൊടുക്കുക. ഒന്നരാടം നന ആവശ്യമാണ്.

Day 5

കിളിർപ്പ് കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 എണ്ണം ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാം ഒടിച്ചു കളയുക.

Day 15

പ്‍സ്യൂഡോമോണാസ് 20 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക.

Day 30

100 ഗ്രാം വീതം ചാണകപ്പൊടി ഇട്ടു ചുറ്റും കിളച്ചു കൊടുക്കുക. വാരത്തിൽ കളകൾ ഉണ്ടെകിൽ നീക്കം ചെയ്യുക.

Day 90

3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ ബയോപൊട്ടാഷ് 100 ഗ്രാം ചാരം 100 ഗ്രാം വീതം കൊള്ളി ഒന്നിന് നൽകുക.

Day 240

8 മാസം ആകുമ്പോളേക്കും കൊള്ളി വിളവെടുക്കാം.

Irumpan Puli
Day -10

കള കളഞ്ഞു കക്ക,ഡോളോമേറ്റ് ഇതിൽ എതെകിലും ഇട്ടു നന്നായി കിളക്കുക. മണ്ണിന്‍റെ അമ്ലത്തം നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.

Day 0

60*60*60 നീളം വീതി ഉയരവുമുള്ള കുഴി തയാറാക്കുക തിരഞ്ഞെടുത്ത തൈ തൈ നേരിട്ട് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് ആണ് ഉത്തമം. ചാണകപ്പൊടി അടിവളമായി നൽകുകയും നനച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക.25 ഗ്രാം സ്യൂഡോമോണസ് 100 മില്ലി വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. തണൽ കുത്തി സംരക്ഷിക്കുക. ചെടികൾ തമ്മില്ലുള്ള അകലം 20cm വെച്ച് ക്രമീകരിക്കുക.

Day 180

വർഷത്തിൽ 2 വട്ടമായി 200 ഗ്രാം കക്ക കടക്കൽ ഇടുക. ഇത് വർഷത്തിൽ 2 തവണ കൊടുക്കുക. മരം വലുതാകുന്നത് അനുസരിച്ചു കക്കയുടെ അളവും ഇടുന്ന ചുറ്റളവും കൂട്ടികൊണ്ടുവരുക.

Day 365

ചുവട്ടിലെ ചെറു കമ്പുകൾ നീക്കം ചെയുക. നീക്കം ചെയുമ്പോൾ 10 cm അകലത്തിൽ നീക്കം ചെയുക.

Yam(Chena)
Day -20

കൂടുതൽ പരപ്പുള്ള ചേന ശേഖരിച്ചു മുള അടർത്തിമാറ്റി കമിഴ്ത്തി തണലത്തു സൂക്ഷിക്കുക. ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിലാണ് ചേന എടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റിയ കാലം.

Day -10

കള കളഞ്ഞു കക്ക,ഡോളോമേറ്റ് ഇതിൽ എതെകിലും ഒരു കിലോ ഒരു സെന്റ് ലേക്ക് എന്ന രീതിയിൽ ഇട്ടു നന്നായി കിളക്കുക. മണ്ണിന്‍റെ അമ്ലത്തം നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.

Day -2

എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ചേന 250 ഗ്രാം കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ കഷ്ണങ്ങൾ മുറിച്ചെടുക്കുക. ചാണകപ്പാൽ, സ്യൂഡോമോണസ് മിശ്രിതത്തിൽ 2 ദിവസം മുക്കിവെക്കുക.

Day 0

വേനൽ മഴ ലഭിച്ചതിനു ശേഷം കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ് ഉത്തമം. വൃത്താകൃതിയിൽ 45*60 cm അളവിൽ തടം തയാറാക്കുക. 2 കിലോഗ്രാം കമ്പോസ്റ്റ്, കാലിവളം എന്നിവ ചേർത്ത് മുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കഷ്ണങ്ങൾ നടുക. നട്ടതിന് ശേഷം കരിയില ഉപയോഗിച്ചു പുതയിടുക. കക്ക ഇട്ടു കൊടുക്കുക.

Day 30

ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോളേക്കും ആകുമ്പോളേയ്ക്കും മുള വരും. കരിയില മാറ്റി ആദ്യ വളം കൊടുക്കണം. 100 ഗ്രാം രാജ്‌ഫോസ്, പൊട്ടാഷ്, യൂറിയ, ചേർത്ത് കരിയിലകൊണ്ട് മൂടി ഈ കരിയില മൂടത്തക്ക വിധം കുറച്ചു മണ്ണിടുക.

Day 65

കളകൾ തടത്തിൽനിന്നും നീക്കം ചെയ്തു, തടം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക.

Day 180

100 ഗ്രാം പൊട്ടാഷ്, 100 ഗ്രാം യൂറിയ എന്നിവ ഇട്ടു മണ്ണ് ചിരണ്ടി അടുപ്പിക്കുക. ഏകദേശം ഒമ്പതു മാസം കഴിയുമ്പോൾ ചേന വിളവെടുക്കാം.

Ginger(Naadan Inji)
Day -10

ഇഞ്ചിയുടെ നടീല്‍ വസ്തു അതിന്റെ ഭൂകാണ്ഡമാണ് , രോഗ കീട വിമുക്തമായ വിത്തിനെയാണ് നടുന്നത്. നീര്‍വാര്‍ച്ചയുള്ള (വെള്ളം കെട്ടി നില്‍ക്കാത്ത) മണ്ണാണ് ഇഞ്ചി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യം. വെള്ളം കെട്ടി നിന്നാല്‍ ചീഞ്ഞു പോകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്, ഇഞ്ചി കൃഷിയിലെ പ്രധാന വില്ലന്‍ ആണ് ചീയല്‍ രോഗം.

Day 0

മേല്‍ മണ്ണിനൊപ്പം ഉണങ്ങിയ ആട്ടിന്‍ കാഷ്ട്ടം/ചാണകപ്പൊടി ,വേപ്പിന്‍ പിണ്ണാക്ക്, എല്ല് പൊടി ഇവ ചേര്‍ത്ത് ഇളക്കും. മണ്ണ് നിറച്ച ശേഷം 3-4 ഇഞ്ചി അതില്‍ നടുന്നു, വല്ലപ്പോഴും കുറച്ചു പച്ച ചാണകം കലക്കി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക . വേറെ വളപ്രയോഗം ഒന്നും ചെയണ്ട.. ഇഞ്ചി കൃഷി ചെയ്യുന്നത് മേയ് മാസം പകുതി കഴിഞ്ഞാണ്, മഴയ ആശ്രയിച്ച കൃഷി രീതിയാണ്‌. നടീൽ കഴിഞ്ഞ ഉടനേതന്നെ ഒരു പച്ചില തടത്തിനു മുകളിൽ വിരിക്കുന്നത് തടത്തിലെ ഈർപ്പം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ തടയുന്നതിനുള്ള പ്രധാന മാർഗ്ഗമാണ്‌. ഇങ്ങനെ പുതയിടുന്നതിനാൽ വലിയ മഴയിൽ നിന്നും ഒലിച്ചു പോകാതെ വിത്തിനെ സം‌രക്ഷിക്കുന്നു.

Day 2

സ്യൂഡോമോണാസ് ആഴ്ചയിൽ ഓരോ വട്ടം ഇടയ്ക്ക് കലക്കി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക .

Day 15

രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോള്‍ ചെടികള്‍ക്ക് സ്യൂഡോമോണോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം.ഒക്ടോബര് - ജനുവരി മാസങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ ജലസേചനം ആവശ്യം ആണ്. ചെടിക്ക് അടുത്ത് പച്ചില വളം കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള മരങ്ങൾ വളർത്തുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും

Day 20

കടല പിണ്ണാക്ക് മുളകുചെടികളുടെ വളർച്ചക്ക് വളരെ നല്ലതാണ്. കടല പിണ്ണാക്ക് നേരിട്ട് മണ്ണിൽ കൊടുത്താല്‍ ഉറുമ്പ് വരുന്നതിനാൽ പിണ്ണാക്ക് ഒരു പാത്രത്തില്‍ ഇട്ടു വെള്ളം നിറച്ചു വെക്കുക. മൂന്നാം ദിവസം പിണ്ണാക്കിന്‍ വെള്ളം പുളിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, അതിന്റെ തെളിനീര് ഊറ്റിയെടുത്ത് നേർപ്പിച്ച് ഗ്രോബാഗിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. കടലപിണ്ണാക്കിനൊപ്പം കഞ്ഞിവെളളവും ചേർത്തു് പുളിപ്പിച്ച് ചെടികൾക്ക് നൽകുന്നത് കൂടുതൽ നല്ലതാണ്.

Day 120

ആദ്യത്തെ മൂന്നുമുതൽ നാലുമാസം വരെയാണ്‌ ഇഞ്ചിയുടെ വളാർച്ച ദ്രുതഗതിയിലുള്ളത്. അതിനാൽ നാലുമാസത്തിനുള്ളിൽ വളം മുഴുവനും ചെടികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്‌. ഒരു ഹെക്ടർ കൃഷി സ്ഥലത്ത് 163 കിലോഗ്രാം യൂറിയ, അടിവളം ആയി പച്ച ചാണകം ഉപയോഗിക്കണം. . വളപ്രയോഗത്തിനുശേഷം തടങ്ങളിൽ മണ്ണ് കയറ്റി പുതയിടേണ്ടതുമാണ്‌. വളപ്രയോഗത്തിനു മുൻപ് തടത്തിൽ നിന്നും കളകൾ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്‌.

Day 180

ഏതാണ്ട് ആറു മാസം കൊണ്ട് ഇഞ്ചി വിളവെടുക്കാം

Salad Cucumber
Day -10

കള കളഞ്ഞു കക്ക,ഡോളോമേറ്റ് ഇതിൽ എതെകിലും ഒരു കിലോ ഒരു സെന്റ് ലേക്ക് എന്ന രീതിയിൽ ഇട്ടു നന്നായി കിളക്കുക. മണ്ണിന്‍റെ അമ്ലത്തം നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.

Day 0

അര മീറ്റർ വൃത്താകൃതിയിൽ അര അടി താഴ്ചയിൽ തടം തുറന്ന് ജൈവവളം, കമ്പോസ്റ്റ്, കാലിവളം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചു തടം ഒരുക്കുക. നടുന്ന വിത്തുകൾ തമ്മിൽ 1 മീറ്റർ അകലം പാലിക്കുക. അടിവളമായി ഉണങ്ങിയ ചാണകം, ആട്ടിന്‍ കാഷ്ട്ടം, ഉണങ്ങിയ കരിയില , അല്‍പ്പം വേപ്പിന്‍ പിണ്ണാക്ക് ഇവ ഇടാം.

Day 10

ജീവാമൃതം, കമ്പോസ്റ്റ് ഇവ 4 ഇരട്ടി വെള്ളം ചേർത്ത് വളമായി കൊടുക്കുക. പ്‍സ്യൂഡോമോണാസ് 2 ഗ്രാം അല്ലെകിൽ 2 ml ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ ലയിപ്പിച്ചു ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക.10 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ തുടർച്ചയായി ഇത് തന്നെ തുടരുക.

Day 30

ചെടി വളന്നു തുടങ്ങുമ്പോള്‍ ജൈവ വളങ്ങള്‍ ഇടയ്ക്കിടെ കൊടുക്കാം. കടല പിണ്ണാക്ക് 1-2 പിടി എടുത്തു ഒരു ലിറ്റര്‍ വെള്ളത്തില്‍ 2-3 ദിവസം ഇട്ടു വെക്കുക, അതിന്റെ തെളി എടുത്തു ഇരട്ടി വെള്ളം ചേര്‍ത്ത് ആഴ്ചയില്‍ ഒരിക്കല്‍ കൊടുക്കാം. ഇടയ്ക്കിടെ ഫിഷ്‌ അമിനോ ആസിഡ് പോലെയുള്ള ജൈവവളങ്ങള്‍ കൂടി ഉപയോഗിക്കാം.

Day 45

ദിവസം കൊണ്ട് പൂവിടും. പൂവിട്ടാൽ വേപ്പെണ്ണ എമൽഷൻ, പുകയില കഷായം, 4 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ തളിക്കുക.

Day 50

കായ്കൾ ഉണ്ടായി തുടങ്ങും. ഇ സമയത്തു പുകയില കഷായം അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പെണ്ണ മിശ്രിതം തളിക്കുക.

Day 70

കായ്കകൾ മൂപ്പെത്താൻ തുടങ്ങും, മൂപ്പായവ പറിക്കാം. മറ്റുളവയുടെ വളർച്ചക്ക് പ്‍സ്യൂഡോമോണാസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക.

Muringayila
Day -10

കുമ്മായം, കക്ക,ഡോളോമേറ്റ് ഇതിൽ എതെകിലും ഇട്ടു നന്നായി കിളക്കുക. ഇത് തന്നെ രണ്ടും മൂന്നും തവണ ആവർത്തിക്കുക.

Day 0

ചാണകപൊടി ഇട്ടു കൂന കൂട്ടുക. വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാത്ത രീതിയിൽ വേണം നടുവാൻ അതിനാൽ അതിനു നടുവിൽ ചെറിയ കുഴിയെടുത്ത് തൈ നടുക. സ്യൂഡോമോണസ് കലക്കി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ചുവട്ടിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ നനവ് നിലനിർത്തുക എന്നാൽ വെള്ളം കെട്ടി നില്ക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്.

Day 10

സ്യൂഡോമോണസ് 2 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിനു എന്ന തോതിൽ മിക്സ് ചെയ്ട് ചെടിയുടെ കടക്കൽ നനവ് ആകാൻ പാകത്തിന് മാത്രം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക.

Day 15

മുകുളം നുള്ളി വിടുക. ഇത് ശാഖകൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാൻ സഹായിക്കും. 100 മില്ലി ജീവാമൃതം 1½ ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ നേർപ്പിച്ചു ചുവട്ടിൽ ഒഴിക്കുക. 7 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഇത് ആവർത്തിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുക.

Day 30

ഒരു മാസം അയാൾ ആഴ്ചയിൽ 3 ദിവസം ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡ് ഇലകളിൽ തളിക്കുക. കൂടാതെ വേപ്പെണ്ണ മിശ്രിതം. ഇലകൾക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് വെള്ളത്തിലോ, കഞ്ഞി വെള്ളത്തിലോ ഇട്ടു പുളിപ്പിച്ചത് 100 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ നേർപ്പിച്ചു ചെടിയുടെ കടക്കൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക.

Day 120

4 മാസത്തിനുളിൽ മുരിങ്ങ പൂവിട്ടു തുടങ്ങുകയും അധികം വൈകാതെ കായ്കൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും.. മുരിങ്ങയില ആവശ്യമെങ്കിൽ പറിച്ചെടുക്കാം. ശരാശരി ഒരു ഹെക്ടറിൽ നിന്നും ഒരു വർഷം 6 ടൺ ഇലകൾ ലഭിക്കും. മഴക്കാലത്ത് ഒരു വിളവെടുപ്പിൽ 1120 കിലോ ലഭിക്കുമ്പോൾ വേനലിൽ ഇത് 690 കിലോയായി ചുരുങ്ങുന്നു. നട്ടു 60 ദിവസമാവുമ്പോഴേക്കും ഇലകൾ ശേഖരിക്കാൻ തുടങ്ങി വർഷത്തിൽ ഏഴുതവണ വരെ വിളവെടുക്കാൻ കഴിയുന്നു.

Bottle guard(Churakka)
Day -10

കള കളഞ്ഞു കക്ക,ഡോളോമേറ്റ് ഇതിൽ എതെകിലും ഒരു കിലോ ഒരു സെന്റ് ലേക്ക് എന്ന രീതിയിൽ ഇട്ടു നന്നായി കിളക്കുക. മണ്ണിന്‍റെ അമ്ലത്തം നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.

Day 0

അര മീറ്റർ വൃത്താകൃതിയിൽ അര അടി താഴ്ചയിൽ തടം തുറന്ന് ജൈവവളം, കമ്പോസ്റ്റ്, കാലിവളം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചു തടം ഒരുക്കുക. നടുന്ന വിത്തുകൾ തമ്മിൽ 1 മീറ്റർ അകലം പാലിക്കുക. അടിവളമായി ഉണങ്ങിയ ചാണകം, ആട്ടിന്‍ കാഷ്ട്ടം, ഉണങ്ങിയ കരിയില , അല്‍പ്പം വേപ്പിന്‍ പിണ്ണാക്ക് ഇവ ഇടാം.

Day 10

ജീവാമൃതം, കമ്പോസ്റ്റ് ഇവ 4 ഇരട്ടി വെള്ളം ചേർത്ത് വളമായി കൊടുക്കുക. പ്‍സ്യൂഡോമോണാസ് 2 ഗ്രാം അല്ലെകിൽ 2 ml ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ ലയിപ്പിച്ചു ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക.10 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ തുടർച്ചയായി ഇത് തന്നെ തുടരുക.

Day 30

ചെടി വളന്നു തുടങ്ങുമ്പോള്‍ ജൈവ വളങ്ങള്‍ ഇടയ്ക്കിടെ കൊടുക്കാം. കടല പിണ്ണാക്ക് 1-2 പിടി എടുത്തു ഒരു ലിറ്റര്‍ വെള്ളത്തില്‍ 2-3 ദിവസം ഇട്ടു വെക്കുക, അതിന്റെ തെളി എടുത്തു ഇരട്ടി വെള്ളം ചേര്‍ത്ത് ആഴ്ചയില്‍ ഒരിക്കല്‍ കൊടുക്കാം. ഇടയ്ക്കിടെ ഫിഷ്‌ അമിനോ ആസിഡ് പോലെയുള്ള ജൈവവളങ്ങള്‍ കൂടി ഉപയോഗിക്കാം.

Day 45

ദിവസം കൊണ്ട് പൂവിടും. പൂവിട്ടാൽ വേപ്പെണ്ണ എമൽഷൻ, പുകയില കഷായം, 4 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ തളിക്കുക.

Day 50

കായ്കൾ ഉണ്ടായി തുടങ്ങും. ഇ സമയത്തു പുകയില കഷായം അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പെണ്ണ മിശ്രിതം തളിക്കുക.

Day 70

കായ്കകൾ മൂപ്പെത്താൻ തുടങ്ങും, മൂപ്പായവ പറിക്കാം. മറ്റുളവയുടെ വളർച്ചക്ക് പ്‍സ്യൂഡോമോണാസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക.

Colocasia (chembu)
Day -20

നല്ല ഉല്പാദന ക്ഷമതയുള്ള ചെമ്പിന്റെ കട ശേഖരിച്ചു തണലത്തു സൂക്ഷിക്കുക.

Day -10

കള കളഞ്ഞു കക്ക,ഡോളോമേറ്റ് ഇതിൽ എതെകിലും ഒരു കിലോ ഒരു സെന്റ് ലേക്ക് എന്ന രീതിയിൽ ഇട്ടു നന്നായി കിളക്കുക. മണ്ണിന്‍റെ അമ്ലത്തം നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.

Day -2

കുമ്പമാസം പകുതിയോട് കൂടി എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ചേമ്പ് മുകുളം നോക്കി കഷ്ണങ്ങളാക്കി. ചാണകപ്പാൽ, സ്യൂഡോമോണസ് മിശ്രിതത്തിൽ 2 ദിവസം മുക്കിവെക്കുക.

Day 0

തടമെടുക്കാനായി മുക്കാൽ ഭാഗം കൂന കൂട്ടുക. കൂനക്ക് മുകളിൽ നടീൽ വസ്തു വെച്ച് ചാണകപ്പൊടി വിതറുക.

Day 30

ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോളേക്കും ആകുമ്പോളേയ്ക്കും മുള വരും. ആദ്യ വളം കൊടുക്കണം. 100 ഗ്രാം രാജ്‌ഫോസ്, പൊട്ടാഷ്, യൂറിയ, ചേർത്ത് കരിയിലകൊണ്ട് മൂടി ഈ കരിയില മൂടത്തക്ക വിധം കുറച്ചു മണ്ണിടുക.

Day 65

കളകൾ തടത്തിൽനിന്നും നീക്കം ചെയ്തു, തടം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക.

Day 180

100 ഗ്രാം പൊട്ടാഷ്, 100 ഗ്രാം യൂറിയ എന്നിവ ഇട്ടു മണ്ണ് ചിരണ്ടി അടുപ്പിക്കുക.

Day 270

ഒമ്പതു മാസം കൊണ്ട് ചേമ്പ് വിളവെടുത്തു തുടങ്ങാം.

Spinach(Naadan Cheera)
Day -10

നടാനുള്ള സ്ഥലം കളകള്‍ മാറ്റി സെന്റിനു ഒരു കിലോ ഗ്രാം കുമ്മായം എന്ന തോതിൽ ചേർത്ത് രണ്ടോ മൂന്നോ വട്ടം നനച്ചു കിളച്ചു നിരപ്പാക്കണം

Day 0

15 cm വീതിയും 100 cm നീളവും 75 cm ഉയരവുമുള്ള കുഴികളാണ് ആവശ്യം. ഉറുമ്പിന്റെ ശല്യം ഒഴിവാക്കാന്‍ വേണ്ടി ചീര വിത്തും റവയും കൂടികലര്‍ത്തി വേണം നടാന്‍. തടത്തിന്റെ ഒന്ന്-രണ്ടു അടി ചുറ്റളവില്‍ മണ്ണെണ്ണ/ഡീസല്‍ തളിക്കുന്നതും ഉറുംബിനെ അകറ്റി നിര്‍ത്തും. പാകിയ ശേഷം രണ്ടു ശതമാനം വീര്യം ഉള്ള സ്യുഡോമോണാസ് ലായനി തളിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

Day 2

മുളകൾ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും, ദിവസവും നന ആവശ്യം ആണ്. വെള്ളം കുത്തി ഒഴിക്കാതെ തുള്ളിനന രീതിയിൽ ആണ് ചെയേണ്ടത്.

Day 15

ചീര തൈകള്‍ പറിച്ചു നടാവുന്നതാണ് . ഈ സമയത്ത് അടിവളം നല്‍കണം. ഒരു സെന്റിനു 200 കിലോഗ്രാം ചാണകമോ മണ്ണിര കമ്പോസ്റോ അടിവളമായി ഉപയോഗിക്കാം . നടാന്‍ ഉദ്ധേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒന്നരയടി അകലത്തിലായി ഒരടി വീതിയും അര അടി താഴ്ചയും ഉള്ള ചാലുകള്‍ തയ്യാറാക്കണം. ഈ ചാലുകളിലാണ്‌ ചീര തൈ പറിച്ചു നടേണ്ടത്. രണ്ടു ചീര തൈകള്‍ തമ്മില്‍ അര അടിയെങ്കിലും അകലമുണ്ടയിരിക്കണം. നടുംമ്പോൾ വൈകുന്നേരംങ്ങൾ പറിച്ചു നടുവാൻ ഉപയോഗിക്കുക.

Day 20

വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് പുളിപ്പിച്ചത് അഞ്ചിരട്ടി വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് നേർപ്പിച്ചു ഇട്ടുകൊടുക്കുക. ഇത് ഓരോ ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ആവർത്തിച്ചു കൊടുക്കുക.പുളിപ്പിക്കാൻ വെള്ളമോ കഞ്ഞിവെള്ളമോ ഉപയോഗിക്കാം

Day 40

പറിച്ചു നട്ടു 25 ദിവസത്തിന് ശേഷം ആദ്യ വിളവെടുപ്പ് നടത്താവുന്നതാണ്. മുറിക്കുമ്പോൾ താഴെ നിന്നും 5 cm ഉയരത്തിൽനിന്നും മുറിച്ചെടുക്കുക. ചീര മുറിച്ച ശേഷം അല്പം ചാണകം ചേര്‍ത്ത് മണ്ണ് കൂട്ടി കൊടുക്കണം.അതെ പോലെ തടത്തിന്റെ ഒന്ന്-രണ്ടു അടി ചുറ്റളവില്‍ മണ്ണെണ്ണ/ഡീസല്‍ തളിക്കുന്നതും ഉറുംബിനെ അകറ്റി നിര്‍ത്തും.

Day 52

രണ്ടാം വിളവെടുപ്പ് നടത്താം. ചീര മുറിച്ച ശേഷം അല്പം ചാണകം ചേര്‍ത്ത് മണ്ണ് കൂട്ടി കൊടുക്കണം.അതെ പോലെ തടത്തിന്റെ ഒന്ന്-രണ്ടു അടി ചുറ്റളവില്‍ മണ്ണെണ്ണ/ഡീസല്‍ തളിക്കുന്നതും ഉറുംബിനെ അകറ്റി നിര്‍ത്തും.

Day 65

മൂന്നാം വിളവെടുപ്പ് നടത്താം. മൂന്നാം വിളവെടുപ്പോടുകൂടെ ഏകദേശം ചീരയുടെ വിളവെടുപ്പ് അവസാനിക്കും. പരിചരണ തോത് അനുസരിച്ച ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും വിളവെടുക്കാൻ ഉണ്ടായേക്കാം.

Red Spinach(Naadan Chuvanna Cheera):Organic
Day -10

നടാനുള്ള സ്ഥലം കളകള്‍ മാറ്റി സെന്റിനു ഒരു കിലോ ഗ്രാം കുമ്മായം എന്ന തോതിൽ ചേർത്ത് രണ്ടോ മൂന്നോ വട്ടം നനച്ചു കിളച്ചു നിരപ്പാക്കണം

Day 0

15 cm വീതിയും 100 cm നീളവും 75 cm ഉയരവുമുള്ള കുഴികളാണ് ആവശ്യം. ഉറുമ്പിന്റെ ശല്യം ഒഴിവാക്കാന്‍ വേണ്ടി ചീര വിത്തും റവയും കൂടികലര്‍ത്തി വേണം നടാന്‍. തടത്തിന്റെ ഒന്ന്-രണ്ടു അടി ചുറ്റളവില്‍ മണ്ണെണ്ണ/ഡീസല്‍ തളിക്കുന്നതും ഉറുംബിനെ അകറ്റി നിര്‍ത്തും. പാകിയ ശേഷം രണ്ടു ശതമാനം വീര്യം ഉള്ള സ്യുഡോമോണാസ് ലായനി തളിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

Day 2

മുളകൾ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും, ദിവസവും നന ആവശ്യം ആണ്. വെള്ളം കുത്തി ഒഴിക്കാതെ തുള്ളിനന രീതിയിൽ ആണ് ചെയേണ്ടത്.

Day 15

ചീര തൈകള്‍ പറിച്ചു നടാവുന്നതാണ് . ഈ സമയത്ത് അടിവളം നല്‍കണം. ഒരു സെന്റിനു 200 കിലോഗ്രാം ചാണകമോ മണ്ണിര കമ്പോസ്റോ അടിവളമായി ഉപയോഗിക്കാം . നടാന്‍ ഉദ്ധേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒന്നരയടി അകലത്തിലായി ഒരടി വീതിയും അര അടി താഴ്ചയും ഉള്ള ചാലുകള്‍ തയ്യാറാക്കണം. ഈ ചാലുകളിലാണ്‌ ചീര തൈ പറിച്ചു നടേണ്ടത്. രണ്ടു ചീര തൈകള്‍ തമ്മില്‍ അര അടിയെങ്കിലും അകലമുണ്ടയിരിക്കണം. നടുംമ്പോൾ വൈകുന്നേരംങ്ങൾ പറിച്ചു നടുവാൻ ഉപയോഗിക്കുക.

Day 20

വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് പുളിപ്പിച്ചത് അഞ്ചിരട്ടി വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് നേർപ്പിച്ചു ഇട്ടുകൊടുക്കുക. ഇത് ഓരോ ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ആവർത്തിച്ചു കൊടുക്കുക.പുളിപ്പിക്കാൻ വെള്ളമോ കഞ്ഞിവെള്ളമോ ഉപയോഗിക്കാം

Day 40

പറിച്ചു നട്ടു 25 ദിവസത്തിന് ശേഷം ആദ്യ വിളവെടുപ്പ് നടത്താവുന്നതാണ്. മുറിക്കുമ്പോൾ താഴെ നിന്നും 5 cm ഉയരത്തിൽനിന്നും മുറിച്ചെടുക്കുക. ചീര മുറിച്ച ശേഷം അല്പം ചാണകം ചേര്‍ത്ത് മണ്ണ് കൂട്ടി കൊടുക്കണം.അതെ പോലെ തടത്തിന്റെ ഒന്ന്-രണ്ടു അടി ചുറ്റളവില്‍ മണ്ണെണ്ണ/ഡീസല്‍ തളിക്കുന്നതും ഉറുംബിനെ അകറ്റി നിര്‍ത്തും.

Day 52

രണ്ടാം വിളവെടുപ്പ് നടത്താം. ചീര മുറിച്ച ശേഷം അല്പം ചാണകം ചേര്‍ത്ത് മണ്ണ് കൂട്ടി കൊടുക്കണം.അതെ പോലെ തടത്തിന്റെ ഒന്ന്-രണ്ടു അടി ചുറ്റളവില്‍ മണ്ണെണ്ണ/ഡീസല്‍ തളിക്കുന്നതും ഉറുംബിനെ അകറ്റി നിര്‍ത്തും.

Day 65

മൂന്നാം വിളവെടുപ്പ് നടത്താം. മൂന്നാം വിളവെടുപ്പോടുകൂടെ ഏകദേശം ചീരയുടെ വിളവെടുപ്പ് അവസാനിക്കും. പരിചരണ തോത് അനുസരിച്ച ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും വിളവെടുക്കാൻ ഉണ്ടായേക്കാം.

Cholam:Organic
Day -10

കുമ്മായം, കക്ക,ഡോളോമേറ്റ് ഇതിൽ എതെകിലും ഇട്ടു നന്നായി കിളക്കുക. ഇത് തന്നെ രണ്ടും മൂന്നും തവണ ആവർത്തിക്കുക.

Day 0

30*30*30 cm നീളം വീതി ഉയരത്തിൽ വാരം കോരി അടിവളമായി ചാണകമോ കമ്പോസ്റ്റോ ഇട്ടു വാരം മൂടുക.വിത്തിടുമ്പോൾ 30 cm അകലത്തിൽ വിത്തിടുക. വിത്തുകൾ നടുന്നതിനു മുൻപ് സ്യൂഡോമോണസ്ൽ മുക്കി വെക്കുക. നട്ടു കഴിഞ്ഞു സ്യൂഡോമോണസ് 2 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി ചെറിയ രീതിയൽ നനവ് ആകത്തക്ക വിധം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക.

Day 30

ഒരു മാസം ആകുമ്പോൾ ജീവാമൃതം, ഗോമൂത്രവും ചെടികൾക്ക് പല തവണകളായി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക.

Day 90

3 മാസo ആകുമ്പോഴേക്കും ചോളം വിളവെടുത്തു തുടങ്ങാം. ചോളത്തിനു കീടബാധകൾ പൊതുവെ കുറവാണു.

Tomato (Thakkali)
Day -10

മണിൽ പുളിരസം കൂടുതൽ ആണെങ്കിൽ സെന്റിനു ഒരു കിലോ ഗ്രാം കുമ്മായം എന്ന തോതിൽ ചേർക്കണം .

Day 0

നേരിട്ട് മണ്ണില്‍ നടുമ്പോള്‍ മണ്ണ് നന്നായി കിളച്ചിളക്കി, കല്ലും കട്ടയും കളഞ്ഞു അടി വളമായി ഉണങ്ങിയ, ചാണകം, കമ്പോസ്റ്റ് ഇവ ചേര്‍ക്കാം. തക്കാളി വിത്തുകള്‍ പാകി മുളപ്പിക്കുക, വിത്തുകള്‍ ഒരു മണിക്കൂര്‍ രണ്ടു ശതമാനം വീര്യം ഉള്ള സ്യുഡോമോണാസ് ലായനിയില്‍ മുക്കി വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്.

Day 10

ഫിഷ്‌ അമിനോ ആസിഡ് , പഞ്ചഗവ്യം ,ജീവാമൃതം, ഇവയൊക്കെ ഒരാഴ്ച ഇട വിട്ടു കൊടുക്കാം. ചെടി വളര്‍ന്നു വരുമ്പോള്‍ താങ്ങ് കൊടുക്കണം.

Day 15

സ്യുഡോമോണാസ് ലായനി 10 ദിവസം അല്ലെങ്കില്‍ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോള്‍ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. രാസ വളം ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്, അളവ് കൂടിയാല്‍ ചെടി കരിഞ്ഞു ഉണങ്ങി പോകും.

Day 20

ഇല പ്രായമാകുമ്പോള്‍ വളപ്രയോഗം നടത്തുക. 100gm കടല പിണ്ണാക്ക് 100gm വേപ്പിന്‍ പിണ്ണാക്ക് 100gm മരോട്ടി പിണ്ണാക്ക് 2kg ചാരം എന്നിവ കലര്‍ത്തി ഇടുക.

Day 30

മൂന്നാം വളപ്രയോഗം രണ്ടാം വളപ്ര- യോഗത്തിന് 10 ദിവസത്തിനു ശേഷം. 100gm കടല പിണ്ണാക്ക് 100gm വേപ്പിന്‍ പിണ്ണാക്ക് 100gm മരോട്ടി പിണ്ണാക്ക് 2kg ചാരം ½ kg ആട്ടിന്‍ കാഷ്ടം 2kg ചാണകപൊടി

Brinjal
Day -10

കള കളഞ്ഞു കക്ക,ഡോളോമേറ്റ് ഇതിൽ എതെകിലും ഒരു കിലോ ഒരു സെന്റ് ലേക്ക് എന്ന രീതിയിൽ ഇട്ടു നന്നായി കിളക്കുക. മണ്ണിന്‍റെ അമ്ലത്തം നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.

Day 0

60*60*60 നീളം വീതി ഉയരം ഉള്ള തടം എടുക്കുക ഇതിൽ അടിവളമായി ചാണകപ്പൊടി, കമ്പോസ്റ്റ്, എന്നിവ അടിവളം ആയി ഉപയോഗിക്കാം. വിത്തുകൾ തമ്മിൽ അകലം പാലിക്കുക.

Day 10

ജീവാമൃതം, കമ്പോസ്റ്റ് ഇവ 4 ഇരട്ടി വെള്ളം ചേർത്ത് വളമായി കൊടുക്കുക. പ്‍സ്യൂഡോമോണാസ് 2 ഗ്രാം അല്ലെകിൽ 2 ml ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ ലയിപ്പിച്ചു ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക.10 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ തുടർച്ചയായി ഇത് തന്നെ തുടരുക.

Day 30

ചെടി വളന്നു തുടങ്ങുമ്പോള്‍ ജൈവ വളങ്ങള്‍ ഇടയ്ക്കിടെ കൊടുക്കാം. കടല പിണ്ണാക്ക് 1-2 പിടി എടുത്തു ഒരു ലിറ്റര്‍ വെള്ളത്തില്‍ 2-3 ദിവസം ഇട്ടു വെക്കുക, അതിന്റെ തെളി എടുത്തു ഇരട്ടി വെള്ളം ചേര്‍ത്ത് ആഴ്ചയില്‍ ഒരിക്കല്‍ കൊടുക്കാം. ഇടയ്ക്കിടെ ഫിഷ്‌ അമിനോ ആസിഡ് പോലെയുള്ള ജൈവവളങ്ങള്‍ കൂടി ഉപയോഗിക്കാം.

Day 45

ദിവസം കൊണ്ട് പൂവിടും. പൂവിട്ടാൽ വേപ്പെണ്ണ എമൽഷൻ, പുകയില കഷായം, 4 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ തളിക്കുക.

Day 60

കായ്കൾ ഉണ്ടായി തുടങ്ങും. ഇ സമയത്തു പുകയില കഷായം അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പെണ്ണ മിശ്രിതം തളിക്കുക.

Day 70

കായ്കകൾ മൂപ്പെത്താൻ തുടങ്ങും, മൂപ്പായവ പറിക്കാം. മറ്റുളവയുടെ വളർച്ചക്ക് പ്‍സ്യൂഡോമോണാസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക.

Podi Chemb
Day -20

നല്ല ഉല്പാദന ക്ഷമതയുള്ള ചെമ്പിന്റെ കട ശേഖരിച്ചു തണലത്തു സൂക്ഷിക്കുക.

Day -10

കള കളഞ്ഞു കക്ക,ഡോളോമേറ്റ് ഇതിൽ എതെകിലും ഒരു കിലോ ഒരു സെന്റ് ലേക്ക് എന്ന രീതിയിൽ ഇട്ടു നന്നായി കിളക്കുക. മണ്ണിന്‍റെ അമ്ലത്തം നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.

Day -2

കുമ്പമാസം പകുതിയോട് കൂടി എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ചേമ്പ് മുകുളം നോക്കി കഷ്ണങ്ങളാക്കി. ചാണകപ്പാൽ, സ്യൂഡോമോണസ് മിശ്രിതത്തിൽ 2 ദിവസം മുക്കിവെക്കുക.

Day 0

തടമെടുക്കാനായി മുക്കാൽ ഭാഗം കൂന കൂട്ടുക. കൂനക്ക് മുകളിൽ നടീൽ വസ്തു വെച്ച് ചാണകപ്പൊടി വിതറുക. അടിവളമായി ചാണകം, ആട്ടിൻകാട്ടം, കമ്പോസ്റ്റ് ഇവയിൽ എതെകിലും കൊടുക്കുക. കൂടാതെ മേൽവളവും കൊടുക്കുക.

Day 30

ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോളേക്കും ആകുമ്പോളേയ്ക്കും മുള വരും. ആദ്യ വളം കൊടുക്കണം. 1 സെന്റ് നു ജീവാമൃതം 1½ കിലോഗ്രാം ഇട്ടു മണ്ണ് അടുപ്പ്പിച്ചുകൊടുക്കുക. കരിയില കൂട്ടി മൂടുക.

Day 65

കളകൾ തടത്തിൽനിന്നും നീക്കം ചെയ്തു, തടം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക.

Day 180

1 സെന്റ് നു ജീവാമൃതം 1½ കിലോഗ്രാം ഇട്ടു മണ്ണ് അടുപ്പ്പിച്ചുകൊടുക്കുക. കരിയില കൂട്ടി മൂടുക.

Day 270

ഒമ്പതു മാസം കൊണ്ട് പൊടിച്ചേമ്പ് വിളവെടുത്തു തുടങ്ങാം.

Idiyan Chakka
Day -10

കള കളഞ്ഞു കക്ക,ഡോളോമേറ്റ് ഇതിൽ എതെകിലും ഇട്ടു നന്നായി കിളക്കുക. മണ്ണിന്‍റെ അമ്ലത്തം നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.

Day 0

60*60*60 നീളം വീതി ഉയരവുമുള്ള കുഴി തയാറാക്കുക തൈ തൈ നേരിട്ട് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് ആണ് ഉത്തമം. ചാണകപ്പൊടി അടിവളമായി നൽകുകയും നനച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക.25 ഗ്രാം സ്യൂഡോമോണസ് 100 മില്ലി വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക.

Day 60

2 മാസം കഴിയുമ്പോൾ ചെടിയുടെ മുള വരുന്നത് നുള്ളി കളയുക. ഇത് ശിഖരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനു സഹായിക്കുന്നു. കൂടാതെ ചാണകപ്പൊടി 2 വട്ടം 20 കിലോ വീതം നൽകുക. 6 മാസം കൂടുമ്പോൾ ഇത് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. മരം വലുതാകുന്നതിന്നനുസരിച്ചു ഇട്ടു കൊടുക്കുന്ന ചാണകത്തിന്റെ അളവ് കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവരുക.

Day 1100

3 വര്ഷം ആകുമ്പോഴേക്കും പ്ലാവ് കായ്ക്കാൻ ആരംഭിക്കും. ചെറു ചക്കകൾ പൊടിച്ചു തുടങ്ങും.

Nedhya Kadhali
Day -10

കള കളഞ്ഞു കക്ക,ഡോളോമേറ്റ് ഇതിൽ എതെകിലും ഒരു കിലോ ഒരു സെന്റ് ലേക്ക് എന്ന രീതിയിൽ ഇട്ടു നന്നായി കിളക്കുക. മണ്ണിന്‍റെ അമ്ലത്തം നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.

Day -5

ആരോഗ്യമുള്ള വാഴയിൽ നിന്നും കണ്ണെടുക്കുക, പിണ്ടി പുഴു ഇല്ലാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ദിക്കണം. വാഴകണ്ണ് വേരും മണ്ണും കളഞ്ഞു വൃത്തിയാക്കി 45 ഡിഗ്രി ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ മണ്ണിനടിയിൽ വരുന്ന ഭാഗം 5 മിനിറ്റ് സൂക്ഷിക്കുക. ശേഷം തണലത്തു വെക്കുക.

Day 0

മണ്ണിന്‍റെ തരം,ഭൂമിക്കടിയിലെ ജലനിരപ്പ്,നടാന്‍ തെരഞ്ഞെടുത്ത വാഴയിനങ്ങള്‍ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച് നടാനുള്ള കുഴിയുടെ അളവ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പൊതുവായി 50*50*50 സെ.മീ. അളവാണ് കുഴിക്കുവേണ്ടത്. വെള്ളക്കെട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളില്‍ കൂന കൂട്ടിയാണ് നടേണ്ടത്. ഏകദേശം 5 സെ. മീ തണ്ടു പുറത്തുകാണത്തക്കവിധം കുഴിയുടെ നടുവില്‍ കുത്തനെയാണ് കന്നുകള്‍ നടേണ്ടത്. മണ്ണിനടിയില്‍ കന്നിനു ചുറ്റും വായു അറകള്‍ ഉണ്ടാകാത്ത തരത്തില്‍ മണ്ണ് അമര്‍ത്തി ഉറപ്പിക്കണം.

Day 30

ഒരു മാസത്തിനുശേഷം 10 കി.ഗ്രാം കാലിവളമോ കമ്പോസ്റ്റോ പച്ചിലയോ ചേർക്കണം. നനച്ചത്തിന്നു ശേഷം കമ്പോസ്റ്റ്, 300gm എല്ലുപൊടി, വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് 200gm ഇട്ടു തടം കിളച്ചു വളം മൂടുക.

Day 60

5 ഇരട്ടി വെള്ളത്തിൽ കടലപ്പിണ്ണാക്ക് പുളിപ്പിച്ചത് ഒഴിക്കുക. ജീവാമൃതം 5 ഇരട്ടി വെള്ളത്തിൽ നേർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. പിണ്ടി കവിളിൽ വേപ്പിൻപിണ്ണാക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. വേപ്പെണ്ണ മിശ്രിതം, പഞ്ചഗവ്യം, ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡ് എന്നിവ മാറി മാറി ആഴ്‌ചയിലൊരിക്കൽ ഉപയോഗിക്കുക.

Day 120

ബയോപൊട്ടാഷ് 150 ഗ്രാം ഒരു വാഴക്ക് എന്ന തോതിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കുക.

Day 200

നട്ട് ഏഴുമാസം കഴിഞ്ഞു കുല വരു സമയത്തു കഠിനമായ ഉണക്കുണ്ടാകാത്ത തരത്തില്‍ നടീല്‍ സമയം ക്രമീകരിക്കണം. കുല കൊത്തിയതിനു ശേഷം രണ്ടു കന്നു മാത്രം നിലനിർത്തി മറ്റു കന്നുകൾ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഉണങ്ങിയ ഇലകൾ മുറിച്ചു നീക്കുന്നത് തടപ്പുഴുവിന്റെ ആക്രമണം കണ്ടെത്തുവാനും, ഇലകൾക്കിടയിൽ (കവിളിൽ) ചെറു ബാർ സോപ്പിന്റെ കഷ്ണം വെക്കുന്നത് തടപ്പുഴുയിൽ നിന്ന് വാഴയെ സംരക്ഷിക്കുവാനും സഹായിക്കും.

Day 220

കായകളെല്ലാം വിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാഴകൂമ്പ് (പൂവ്) പൊട്ടിച്ചു മാറ്റുന്നത് നല്ലതാണു. കൂടാതെ കുല വാഴ ഇലകൾ (ഉണങ്ങിയ ) കൊണ്ട് പൊതിയുന്നതും നല്ലതാണു.

Day 240

കായ മൂപ്പ് ആയാൽ വെട്ടി മാറ്റം. പിണ്ടി ആവശ്യമെങ്കിൽ എങ്കിൽ ഉള്ളിലെ ഉണിപിണ്ടി എടുക്കുക്കാവുന്നതാണ്.

Loopikka:Organic
Day -10

കള കളഞ്ഞു കക്ക,ഡോളോമേറ്റ് ഇതിൽ എതെകിലും ഇട്ടു നന്നായി കിളക്കുക. മണ്ണിന്‍റെ അമ്ലത്തം നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.

Day 0

60*60*60 നീളം വീതി ഉയരവുമുള്ള കുഴി തയാറാക്കുക തിരഞ്ഞെടുത്ത തൈ തൈ നേരിട്ട് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് ആണ് ഉത്തമം. ചാണകപ്പൊടി അടിവളമായി നൽകുകയും നനച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക.25 ഗ്രാം സ്യൂഡോമോണസ് 100 മില്ലി വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. തണൽ കുത്തി സംരക്ഷിക്കുക. ചെടികൾ തമ്മില്ലുള്ള അകലം 20cm വെച്ച് ക്രമീകരിക്കുക.

Day 180

വർഷത്തിൽ 2 വട്ടമായി 200 ഗ്രാം കക്ക കടക്കൽ ഇടുക. ഇത് വർഷത്തിൽ 2 തവണ കൊടുക്കുക. മരം വലുതാകുന്നത് അനുസരിച്ചു കക്കയുടെ അളവും ഇടുന്ന ചുറ്റളവും കൂട്ടികൊണ്ടുവരുക.

Day 365

ചുവട്ടിലെ ചെറു കമ്പുകൾ നീക്കം ചെയുക. നീക്കം ചെയുമ്പോൾ 10 cm അകലത്തിൽ നീക്കം ചെയുക.

Ivy Gouard(Kovakka)
Day -10

കള കളഞ്ഞു കക്ക,ഡോളോമേറ്റ് ഇതിൽ എതെകിലും ഒരു കിലോ ഒരു സെന്റ് ലേക്ക് എന്ന രീതിയിൽ ഇട്ടു നന്നായി കിളക്കുക. മണ്ണിന്‍റെ അമ്ലത്തം നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.

Day 0

അര മീറ്റർ വൃത്താകൃതിയിൽ അര അടി താഴ്ചയിൽ തടം തുറന്ന് ജൈവവളം, കമ്പോസ്റ്റ്, കാലിവളം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചു തടം ഒരുക്കുക. നടുന്ന വിത്തുകൾ തമ്മിൽ 1 മീറ്റർ അകലം പാലിക്കുക. അടിവളമായി ഉണങ്ങിയ ചാണകം, ആട്ടിന്‍ കാഷ്ട്ടം, ഉണങ്ങിയ കരിയില , അല്‍പ്പം വേപ്പിന്‍ പിണ്ണാക്ക് ഇവ ഇടാം.

Day 10

ജീവാമൃതം, കമ്പോസ്റ്റ് ഇവ 4 ഇരട്ടി വെള്ളം ചേർത്ത് വളമായി കൊടുക്കുക. പ്‍സ്യൂഡോമോണാസ് 2 ഗ്രാം അല്ലെകിൽ 2 ml ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ ലയിപ്പിച്ചു ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക.10 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ തുടർച്ചയായി ഇത് തന്നെ തുടരുക.

Day 30

ചെടി വളന്നു തുടങ്ങുമ്പോള്‍ ജൈവ വളങ്ങള്‍ ഇടയ്ക്കിടെ കൊടുക്കാം. കടല പിണ്ണാക്ക് 1-2 പിടി എടുത്തു ഒരു ലിറ്റര്‍ വെള്ളത്തില്‍ 2-3 ദിവസം ഇട്ടു വെക്കുക, അതിന്റെ തെളി എടുത്തു ഇരട്ടി വെള്ളം ചേര്‍ത്ത് ആഴ്ചയില്‍ ഒരിക്കല്‍ കൊടുക്കാം. ഇടയ്ക്കിടെ ഫിഷ്‌ അമിനോ ആസിഡ് പോലെയുള്ള ജൈവവളങ്ങള്‍ കൂടി ഉപയോഗിക്കാം.

Day 45

ദിവസം കൊണ്ട് പൂവിടും. പൂവിട്ടാൽ വേപ്പെണ്ണ എമൽഷൻ, പുകയില കഷായം, 4 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ തളിക്കുക.

Day 50

കായ്കൾ ഉണ്ടായി തുടങ്ങും. ഇ സമയത്തു പുകയില കഷായം അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പെണ്ണ മിശ്രിതം തളിക്കുക.

Day 70

കായ്കകൾ മൂപ്പെത്താൻ തുടങ്ങും, മൂപ്പായവ പറിക്കാം. മറ്റുളവയുടെ വളർച്ചക്ക് പ്‍സ്യൂഡോമോണാസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക.

Ashguard(Naadan Kumbalanga)
Day -10

വിളകള്‍ മണ്ണിലോ അല്ലെങ്കില്‍ വേറെ ഏതെങ്കിലും മാധ്യമത്തില്‍ (സോയില്‍ ലെസ്സ് കള്‍ച്ചര്‍) ആയോ നടാവുന്നതാണ്. കള കളഞ്ഞു കക്ക,ഡോളോമേറ്റ് ഇതിൽ എതെകിലും ഒരു കിലോ ഒരു സെന്റ് ലേക്ക് എന്ന രീതിയിൽ ഇട്ടു നന്നായി കിളക്കുക. മണ്ണിന്‍റെ അമ്ലത്തം നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.

Day 0

പത്ത് സെന്റ് കുമ്പളം കൃഷിയില്‍ നിന്നും ഒന്നര ടണ്‍ വരെ വിളവ് പ്രതീക്ഷിക്കാം.രണ്ടടി വലിപ്പവും ഒന്നരയടി ആഴവുമുള്ള കുഴികളെടുത്ത് മേല്‍മണ്ണും കാലിവളവും ചേര്‍ത്ത് കുഴികളില്‍ നിറയ്ക്കണം. പത്ത് സെന്റിലേക്ക് അര ടണ്‍ ചാണകവളം മതിയാകും. കുഴിയൊന്നിന് അഞ്ച് വിത്ത് വരെ പാകാം.

Day 2

ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ 3-4 ദിവസത്തിലൊരിക്കല്‍ നന വേണം. പൂക്കുമ്പോഴും കായ്ക്കുമ്പോഴും ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളില്‍ നനയ്ക്കണം.

Day 25

മുളച്ച് രണ്ടാഴ്ചക്കുശേഷം ആരോഗ്യമില്ലാത്തവയെ മാറ്റി തടമൊന്നില്‍ രണ്ടോ മൂന്നോ ചെടികളെ മാത്രം നിലനിര്‍ത്തുക.

Day 60

തുടര്‍ന്ന്‌ വള്ളി വീശുമ്പോഴും 7.5ഗ്രാം യൂറിയ വീതം നല്‍കണം. ജൈവവളങ്ങള്‍ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നുവെങ്കില്‍ തടമൊന്നിന്‌ 2.5 കിലോഗ്രാം ചാണകം ചേര്‍ത്തുകൊടുക്കുന്നത്‌ കൂടാതെ 40ഗ്രാം കപ്പലണ്ടി പിണ്ണാക്ക്‌, 15 ഗ്രാം ചാരം എന്നിവ കൂടി നല്‍കണം.

Day 90

പൂവിട്ടു തുടങ്ങിയാല്‍ ഒരു കിലോഗ്രാം പച്ചച്ചാണകം ഒരു ലിറ്റര്‍ വെള്ളത്തില്‍ കലക്കിയെടുത്ത ലായനി പത്ത് ദിവസത്തെ ഇടവേളകളില്‍ തളിച്ചുകൊടുക്കുന്നത് വിളവ് കൂട്ടുന്നതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓല, പച്ചിലച്ചപ്പുചവറുകള്‍ എന്നിവ ചെടികള്‍ പടര്‍ന്നു തുടങ്ങുമ്പോഴേയ്ക്കും വിരിച്ചുകൊടുക്കണം. ജൈവ കീടനിയന്ത്രണത്തിനായി മട്ടിയുടെയും കശുമാവിന്റെയും ഇലച്ചാര്‍ മിശ്രിതം പത്ത് ശതമാനം വീര്യത്തില്‍ തയ്യാറാക്കി തളിക്കാം. പത്ത് ഗ്രാം കാന്താരി മുളക് അരച്ച് ഒരു ലിറ്റര്‍ ഗോമൂത്രത്തില്‍ ചേര്‍ത്തു തയ്യാറാക്കുന്ന ലായനിയില്‍ 9 ലിറ്റര്‍ വെള്ളം ചേര്‍ത്ത് തളിച്ചാല്‍ ഇലയും പൂവും തിന്നുനശിപ്പിക്കുന്ന കീടങ്ങളെ അകറ്റാം

Day 120

5 മാസത്തിനുള്ളിൽ മൊത്തമായി വിളവെടുക്കാം

Kannan Kaaya
Day -10

കള കളഞ്ഞു കക്ക,ഡോളോമേറ്റ് ഇതിൽ എതെകിലും ഒരു കിലോ ഒരു സെന്റ് ലേക്ക് എന്ന രീതിയിൽ ഇട്ടു നന്നായി കിളക്കുക. മണ്ണിന്‍റെ അമ്ലത്തം നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.

Day -5

ആരോഗ്യമുള്ള വാഴയിൽ നിന്നും കണ്ണെടുക്കുക, പിണ്ടി പുഴു ഇല്ലാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ദിക്കണം. വാഴകണ്ണ് വേരും മണ്ണും കളഞ്ഞു വൃത്തിയാക്കി 45 ഡിഗ്രി ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ മണ്ണിനടിയിൽ വരുന്ന ഭാഗം 5 മിനിറ്റ് സൂക്ഷിക്കുക. ശേഷം തണലത്തു വെക്കുക.

Day 0

മണ്ണിന്‍റെ തരം,ഭൂമിക്കടിയിലെ ജലനിരപ്പ്,നടാന്‍ തെരഞ്ഞെടുത്ത വാഴയിനങ്ങള്‍ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച് നടാനുള്ള കുഴിയുടെ അളവ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പൊതുവായി 50*50*50 സെ.മീ. അളവാണ് കുഴിക്കുവേണ്ടത്. വെള്ളക്കെട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളില്‍ കൂന കൂട്ടിയാണ് നടേണ്ടത്. ഏകദേശം 5 സെ. മീ തണ്ടു പുറത്തുകാണത്തക്കവിധം കുഴിയുടെ നടുവില്‍ കുത്തനെയാണ് കന്നുകള്‍ നടേണ്ടത്. മണ്ണിനടിയില്‍ കന്നിനു ചുറ്റും വായു അറകള്‍ ഉണ്ടാകാത്ത തരത്തില്‍ മണ്ണ് അമര്‍ത്തി ഉറപ്പിക്കണം

Day 30

ഒരുമാസത്തിനുശേഷമോ10 കി.ഗ്രാം കാലിവളമോ കമ്പോസ്റ്റോ പച്ചിലയോ ചേർക്കണം. അമ്ലരസമണ്ണാണെങ്കിൽ 1/2 മുതൽ 1 കി.ഗ്രാം വരെ കുമ്മായം നടുമ്പോൾ ചേർക്കാം.

Day 60

5 ഇരട്ടി വെള്ളത്തിൽ കടലപ്പിണ്ണാക്ക് പുളിപ്പിച്ചത് ഒഴിക്കുക. ജീവാമൃതം 5 ഇരട്ടി വെള്ളത്തിൽ നേർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. പിണ്ടി കവിളിൽ വേപ്പിൻപിണ്ണാക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. വേപ്പെണ്ണ മിശ്രിതം, പഞ്ചഗവ്യം, ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡ് എന്നിവ മാറി മാറി ആഴ്‌ചയിലൊരിക്കൽ ഉപയോഗിക്കുക.

Day 120

ബയോപൊട്ടാഷ് 150 ഗ്രാം ഒരു വാഴക്ക് എന്ന തോതിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കുക.

Day 200

നട്ട് ഏഴുമാസം കഴിഞ്ഞു കുല വരു സമയത്തു കഠിനമായ ഉണക്കുണ്ടാകാത്ത തരത്തില്‍ നടീല്‍ സമയം ക്രമീകരിക്കണം. കുല കൊത്തിയതിനു ശേഷം രണ്ടു കന്നു മാത്രം നിലനിർത്തി മറ്റു കന്നുകൾ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഉണങ്ങിയ ഇലകൾ മുറിച്ചു നീക്കുന്നത് തടപ്പുഴുവിന്റെ ആക്രമണം കണ്ടെത്തുവാനും, ഇലകൾക്കിടയിൽ (കവിളിൽ) ചെറു ബാർ സോപ്പിന്റെ കഷ്ണം വെക്കുന്നത് തടപ്പുഴുയിൽ നിന്ന് വാഴയെ സംരക്ഷിക്കുവാനും സഹായിക്കും.

Day 220

കായകളെല്ലാം വിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാഴകൂമ്പ് (പൂവ്) പൊട്ടിച്ചു മാറ്റുന്നത് നല്ലതാണു. കൂടാതെ കുല വാഴ ഇലകൾ (ഉണങ്ങിയ ) കൊണ്ട് പൊതിയുന്നതും നല്ലതാണു.

Day 240

കായ മൂപ്പ് ആയാൽ വെട്ടി മാറ്റം. പിണ്ടി ആവശ്യമെങ്കിൽ എങ്കിൽ ഉള്ളിലെ ഉണിപിണ്ടി എടുക്കുക്കാവുന്നതാണ്

Peechinga
Day -10

കള കളഞ്ഞു കക്ക,ഡോളോമേറ്റ് ഇതിൽ എതെകിലും ഒരു കിലോ ഒരു സെന്റ് ലേക്ക് എന്ന രീതിയിൽ ഇട്ടു നന്നായി കിളക്കുക. മണ്ണിന്‍റെ അമ്ലത്തം നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.

Day 0

അര മീറ്റർ വൃത്താകൃതിയിൽ അര അടി താഴ്ചയിൽ തടം തുറന്ന് ജൈവവളം, കമ്പോസ്റ്റ്, കാലിവളം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചു തടം ഒരുക്കുക. നടുന്ന വിത്തുകൾ തമ്മിൽ 1 മീറ്റർ അകലം പാലിക്കുക. അടിവളമായി ഉണങ്ങിയ ചാണകം, ആട്ടിന്‍ കാഷ്ട്ടം, ഉണങ്ങിയ കരിയില , അല്‍പ്പം വേപ്പിന്‍ പിണ്ണാക്ക് ഇവ ഇടാം.

Day 10

ജീവാമൃതം, കമ്പോസ്റ്റ് ഇവ 4 ഇരട്ടി വെള്ളം ചേർത്ത് വളമായി കൊടുക്കുക. പ്‍സ്യൂഡോമോണാസ് 2 ഗ്രാം അല്ലെകിൽ 2 ml ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ ലയിപ്പിച്ചു ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക.10 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ തുടർച്ചയായി ഇത് തന്നെ തുടരുക.

Day 30

ചെടി വളന്നു തുടങ്ങുമ്പോള്‍ ജൈവ വളങ്ങള്‍ ഇടയ്ക്കിടെ കൊടുക്കാം. കടല പിണ്ണാക്ക് 1-2 പിടി എടുത്തു ഒരു ലിറ്റര്‍ വെള്ളത്തില്‍ 2-3 ദിവസം ഇട്ടു വെക്കുക, അതിന്റെ തെളി എടുത്തു ഇരട്ടി വെള്ളം ചേര്‍ത്ത് ആഴ്ചയില്‍ ഒരിക്കല്‍ കൊടുക്കാം. ഇടയ്ക്കിടെ ഫിഷ്‌ അമിനോ ആസിഡ് പോലെയുള്ള ജൈവവളങ്ങള്‍ കൂടി ഉപയോഗിക്കാം.

Day 45

ദിവസം കൊണ്ട് പൂവിടും. പൂവിട്ടാൽ വേപ്പെണ്ണ എമൽഷൻ, പുകയില കഷായം, 4 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ തളിക്കുക.

Day 50

കായ്കൾ ഉണ്ടായി തുടങ്ങും. ഇ സമയത്തു പുകയില കഷായം അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പെണ്ണ മിശ്രിതം തളിക്കുക.

Day 70

കായ്കകൾ മൂപ്പെത്താൻ തുടങ്ങും, മൂപ്പായവ പറിക്കാം. മറ്റുളവയുടെ വളർച്ചക്ക് പ്‍സ്യൂഡോമോണാസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക.

Valli-Payar
Day -10

കള കളഞ്ഞു കക്ക,ഡോളോമേറ്റ് ഇതിൽ എതെകിലും ഒരു കിലോ ഒരു സെന്റ് ലേക്ക് എന്ന രീതിയിൽ ഇട്ടു നന്നായി കിളക്കുക. മണ്ണിന്‍റെ അമ്ലത്തം നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.

Day 0

അര മീറ്റർ വൃത്താകൃതിയിൽ അര അടി താഴ്ചയിൽ തടം തുറന്ന് ജൈവവളം, കമ്പോസ്റ്റ്, കാലിവളം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചു തടം ഒരുക്കുക. നടുന്ന വിത്തുകൾ തമ്മിൽ 1 മീറ്റർ അകലം പാലിക്കുക. അടിവളമായി ഉണങ്ങിയ ചാണകം, ആട്ടിന്‍ കാഷ്ട്ടം, ഉണങ്ങിയ കരിയില , അല്‍പ്പം വേപ്പിന്‍ പിണ്ണാക്ക് ഇവ ഇടാം.

Day 10

ജീവാമൃതം, കമ്പോസ്റ്റ് ഇവ 4 ഇരട്ടി വെള്ളം ചേർത്ത് വളമായി കൊടുക്കുക. പ്‍സ്യൂഡോമോണാസ് 2 ഗ്രാം അല്ലെകിൽ 2 ml ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ ലയിപ്പിച്ചു ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക.10 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ തുടർച്ചയായി ഇത് തന്നെ തുടരുക.

Day 20

ചെടികള്‍ വള്ളി വീശി വരുമ്പോള്‍ പന്തല്‍ ഇട്ടു കൊടുക്കണം, 1-2 തൈകള്‍ മാത്രം എങ്കില്‍ ഒരു തെങ്ങിന്റെ ഓല കുത്തിച്ചാരി വെച്ചു അതിലേക്കു പടര്‍ത്താം. ടെറസില്‍ എങ്കില്‍ ചെറിയ കമ്പുകള്‍ കൊണ്ട് ചെറിയ രീതിയില്‍ പന്തല്‍ ഉണ്ടാക്കി പടര്‍ത്തുക.

Day 30

ചെടി വളന്നു തുടങ്ങുമ്പോള്‍ ജൈവ വളങ്ങള്‍ ഇടയ്ക്കിടെ കൊടുക്കാം. കടല പിണ്ണാക്ക് 1-2 പിടി എടുത്തു ഒരു ലിറ്റര്‍ വെള്ളത്തില്‍ 2-3 ദിവസം ഇട്ടു വെക്കുക, അതിന്റെ തെളി എടുത്തു ഇരട്ടി വെള്ളം ചേര്‍ത്ത് ആഴ്ചയില്‍ ഒരിക്കല്‍ കൊടുക്കാം. ഇടയ്ക്കിടെ ഫിഷ്‌ അമിനോ ആസിഡ് പോലെയുള്ള ജൈവവളങ്ങള്‍ കൂടി ഉപയോഗിക്കാം.

Day 45

ദിവസം കൊണ്ട് പൂവിടും. പൂവിട്ടാൽ വേപ്പെണ്ണ എമൽഷൻ, പുകയില കഷായം, 4 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ തളിക്കുക.

Day 50

കായ്കൾ ഉണ്ടായി തുടങ്ങും. ഇ സമയത്തു പുകയില കഷായം അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പെണ്ണ മിശ്രിതം തളിക്കുക.

Day 70

കായ്കകൾ മൂപ്പെത്താൻ തുടങ്ങും, മൂപ്പായവ പറിക്കാം. മറ്റുളവയുടെ വളർച്ചക്ക് പ്‍സ്യൂഡോമോണാസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക.

Cheru-Kizhang
Day -20

നല്ല ഉല്പാദന ക്ഷമതയുള്ള ചെറുകിഴങ്ങ് ശേഖരിച്ചു തണലത്തു സൂക്ഷിക്കുക.

Day -10

കള കളഞ്ഞു കക്ക,ഡോളോമേറ്റ് ഇതിൽ എതെകിലും ഒരു കിലോ ഒരു സെന്റ് ലേക്ക് എന്ന രീതിയിൽ ഇട്ടു നന്നായി കിളക്കുക. മണ്ണിന്‍റെ അമ്ലത്തം നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.

Day -2

എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ചെറുകിഴങ്ങ് മുകുളം നോക്കി കഷ്ണങ്ങളാക്കി. ചാണകപ്പാൽ, സ്യൂഡോമോണസ് മിശ്രിതത്തിൽ 2 ദിവസം മുക്കിവെക്കുക.

Day 0

തടമെടുക്കാനായി മുക്കാൽ ഭാഗം കൂന കൂട്ടുക. കൂനക്ക് മുകളിൽ നടീൽ വസ്തു വെച്ച് ചാണകപ്പൊടി വിതറുക.

Day 30

ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോളേക്കും ആകുമ്പോളേയ്ക്കും മുള വരും. ആദ്യ വളം കൊടുക്കണം. 100 ഗ്രാം രാജ്‌ഫോസ്, പൊട്ടാഷ്, യൂറിയ, ചേർത്ത് കരിയിലകൊണ്ട് മൂടി ഈ കരിയില മൂടത്തക്ക വിധം കുറച്ചു മണ്ണിടുക.

Day 65

കളകൾ തടത്തിൽനിന്നും നീക്കം ചെയ്തു, തടം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക.

Day 180

100 ഗ്രാം പൊട്ടാഷ്, 100 ഗ്രാം യൂറിയ എന്നിവ ഇട്ടു മണ്ണ് ചിരണ്ടി അടുപ്പിക്കുക.

Day 270

ഒമ്പതു മാസം കൊണ്ട് ചെറുകിഴങ്ങ് വിളവെടുത്തു തുടങ്ങാം.

Naadan Payar & Valli Payar
Day -10

കള കളഞ്ഞു കക്ക,ഡോളോമേറ്റ് ഇതിൽ എതെകിലും ഒരു കിലോ ഒരു സെന്റ് ലേക്ക് എന്ന രീതിയിൽ ഇട്ടു നന്നായി കിളക്കുക. മണ്ണിന്‍റെ അമ്ലത്തം നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.

Day 0

അര മീറ്റർ വൃത്താകൃതിയിൽ അര അടി താഴ്ചയിൽ തടം തുറന്ന് ജൈവവളം, കമ്പോസ്റ്റ്, കാലിവളം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചു തടം ഒരുക്കുക. നടുന്ന വിത്തുകൾ തമ്മിൽ 1 മീറ്റർ അകലം പാലിക്കുക. അടിവളമായി ഉണങ്ങിയ ചാണകം, ആട്ടിന്‍ കാഷ്ട്ടം, ഉണങ്ങിയ കരിയില , അല്‍പ്പം വേപ്പിന്‍ പിണ്ണാക്ക് ഇവ ഇടാം.

Day 10

ജീവാമൃതം, കമ്പോസ്റ്റ് ഇവ 4 ഇരട്ടി വെള്ളം ചേർത്ത് വളമായി കൊടുക്കുക. പ്‍സ്യൂഡോമോണാസ് 2 ഗ്രാം അല്ലെകിൽ 2 ml ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ ലയിപ്പിച്ചു ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക.10 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ തുടർച്ചയായി ഇത് തന്നെ തുടരുക.

Day 20

ചെടികള്‍ വള്ളി വീശി വരുമ്പോള്‍ പന്തല്‍ ഇട്ടു കൊടുക്കണം, 1-2 തൈകള്‍ മാത്രം എങ്കില്‍ ഒരു തെങ്ങിന്റെ ഓല കുത്തിച്ചാരി വെച്ചു അതിലേക്കു പടര്‍ത്താം. ടെറസില്‍ എങ്കില്‍ ചെറിയ കമ്പുകള്‍ കൊണ്ട് ചെറിയ രീതിയില്‍ പന്തല്‍ ഉണ്ടാക്കി പടര്‍ത്തുക.

Day 30

ചെടി വളന്നു തുടങ്ങുമ്പോള്‍ ജൈവ വളങ്ങള്‍ ഇടയ്ക്കിടെ കൊടുക്കാം. കടല പിണ്ണാക്ക് 1-2 പിടി എടുത്തു ഒരു ലിറ്റര്‍ വെള്ളത്തില്‍ 2-3 ദിവസം ഇട്ടു വെക്കുക, അതിന്റെ തെളി എടുത്തു ഇരട്ടി വെള്ളം ചേര്‍ത്ത് ആഴ്ചയില്‍ ഒരിക്കല്‍ കൊടുക്കാം. ഇടയ്ക്കിടെ ഫിഷ്‌ അമിനോ ആസിഡ് പോലെയുള്ള ജൈവവളങ്ങള്‍ കൂടി ഉപയോഗിക്കാം.

Day 45

ദിവസം കൊണ്ട് പൂവിടും. പൂവിട്ടാൽ വേപ്പെണ്ണ എമൽഷൻ, പുകയില കഷായം, 4 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ തളിക്കുക.

Day 50

കായ്കൾ ഉണ്ടായി തുടങ്ങും. ഇ സമയത്തു പുകയില കഷായം അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പെണ്ണ മിശ്രിതം തളിക്കുക.

Day 70

കായ്കകൾ മൂപ്പെത്താൻ തുടങ്ങും, മൂപ്പായവ പറിക്കാം. മറ്റുളവയുടെ വളർച്ചക്ക് പ്‍സ്യൂഡോമോണാസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക.

Sambar Mulak
Day -10

കള കളഞ്ഞു കക്ക,ഡോളോമേറ്റ് ഇതിൽ എതെകിലും ഒരു കിലോ ഒരു സെന്റ് ലേക്ക് എന്ന രീതിയിൽ ഇട്ടു നന്നായി കിളക്കുക. മണ്ണിന്‍റെ അമ്ലത്തം നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.

Day 0

15 cm വീതിയും 100 cm നീളവും 75 cm ഉയരവുമുള്ള കുഴികളാണ് ആവശ്യം. ഉറുമ്പിന്റെ ശല്യം ഒഴിവാക്കാന്‍ വേണ്ടി വിത്തും റവയും കൂടികലര്‍ത്തി വേണം നടാന്‍. തടത്തിന്റെ ഒന്ന്-രണ്ടു അടി ചുറ്റളവില്‍ മണ്ണെണ്ണ/ഡീസല്‍ തളിക്കുന്നതും ഉറുംബിനെ അകറ്റി നിര്‍ത്തും. പാകിയ ശേഷം രണ്ടു ശതമാനം വീര്യം ഉള്ള സ്യുഡോമോണാസ് ലായനി തളിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഗ്രോ ബാഗിൽ പാവിമുളപ്പിച്ചു പറിച്ചു നടുന്നത് ആണ് നല്ലത്.

Day 20

ഗ്രോബാഗിൽ ആണെങ്കിൽ പറിച്ചു നടുക. അടിവളമായി 2 കിലോ ചാണകപ്പൊടി, വേപ്പിൻപിണ്ണാക്ക് 100 ഗ്രാം ചാരം എന്നിവ കൊടുക്കുക.

Day 27

വേപ്പെണ്ണ മിശ്രിതം 30 മില്ലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി നേർപ്പിച് വെയിൽ ഉള്ളപ്പോൾ തളിക്കുക.

Day 45

പൂവിടാൻ സമയം ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡ് കൊടുക്കുക. ഇത് പലപ്പോളായി കൊടുക്കുക.

Day 55

10 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ പ്‍സ്യൂഡോമോണാസ് തളിച്ച് കൊടുക്കുക. നാടൻ ആണെങ്കിൽ 2 വര്ഷം വരെ വിളവ് തരും. ഹൈബ്രിഡ് ആണെങ്കിൽ 8 മാസവും.

coriander leaves(Malli ila)
Day -10

കള കളഞ്ഞു കക്ക,ഡോളോമേറ്റ് ഇതിൽ എതെകിലും ഒരു കിലോ ഒരു സെന്റ് ലേക്ക് എന്ന രീതിയിൽ ഇട്ടു നന്നായി കിളക്കുക. മണ്ണിന്‍റെ അമ്ലത്തം നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.

Day -2

12 - 16 മണിക്കൂർ സ്യൂഡോമോണസ് ലായനിയിൽ മല്ലിവിത്ത് മുക്കിവെക്കുക. അതിനുശേഷം ഏകദേശം 4 മണിക്കൂർ തണലത്തു ഉണക്കുക. ഉണങ്ങിയ ശേഷം തുണികൾക്കിടയിൽ വെച്ച് തിരുമ്മി മല്ലിയുടെ തോട് പൊട്ടിക്കുക.

Day 0

15 cm വീതിയും 100 cm നീളവും 75 cm ഉയരവുമുള്ള കുഴികളാണ് ആവശ്യം. ഉറുമ്പിന്റെ ശല്യം ഒഴിവാക്കാന്‍ വേണ്ടി വിത്തും റവയും കൂടികലര്‍ത്തി വേണം നടാന്‍. തടത്തിന്റെ ഒന്ന്-രണ്ടു അടി ചുറ്റളവില്‍ മണ്ണെണ്ണ/ഡീസല്‍ തളിക്കുന്നതും ഉറുംബിനെ അകറ്റി നിര്‍ത്തും. പാകിയ ശേഷം രണ്ടു ശതമാനം വീര്യം ഉള്ള സ്യുഡോമോണാസ് ലായനി തളിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

Day 20

ഗോമൂത്രം നേർപ്പിച്ചത്, ജീവാമൃതം ഇവ 5 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുക.

Day 45

ഏകദേശം 2½ മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഇലകൾ പറിച്ചെടുക്കാം. ചെടികൾ ഒന്നാകെ പറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയുന്നത്.

Carrot
Day 0

വിത്തുകൾ നേരിട്ട്‌ പാകാം. നല്ല സൂര്യപ്രകാശവും നീർവാർച്ചയുമുള്ള സ്ഥലമാണ്‌ അനുയോജ്യം. നിലം നന്നായി കിളച്ച്‌ പൊടി മണ്ണാക്കി, സെന്റൊന്നിന്‌ 100 കിലോഗ്രാം ജൈവവളവും ചേർത്ത്‌ ഒരടി അകലത്തിൽ ചാലുകൾ കീറി വിത്തുകൾ പാകാം. വിത്തുകൾ ആഴത്തിൽ പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം

Day 5

ഒന്നര ആഴ്ചയ്ക്ക്‌ ശേഷം ചെടികൾ തമ്മിൽ 10 സെന്റീമീറ്റർ അകലം പാലിക്കത്തക്കരീതിയിൽ ഇടയിലുള്ളവ പിഴുതുകളയുക

Day 15

വിത്ത്‌ മുളച്ച്‌ 15 ദിവസത്തിനുശേഷം ജൈവവളം ചേർത്ത്‌ ചെടികൾക്ക്‌ ചുറ്റും മണ്ണ്‌ കയറ്റുക. മൂന്നാമത്തേയും അഞ്ചാമത്തേയും ആഴ്ചകളിൽ ജൈവവളം ചേർത്ത്‌ മണ്ണ്‌ കയറ്റി കൊടുക്കുക, ആഴ്ചയിൽ രണ്ട്‌ തവണ പുളിപ്പിച്ച ജൈവവളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക.

Day 60

70-80 ദിവസം പ്രായമാകുമ്പോഴേക്കും കിഴങ്ങുകൾ വിളവെടുക്കാം. വിളവെടുപ്പിന്‌ മുൻപായി ജലസേചനം കുറയ്ക്കുന്നത്‌ വിളവ്‌ കൂട്ടും. വിളവെടുപ്പ്‌ വൈകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരു സെന്റിൽ നിന്നും 10-15 കിലോഗ്രാം ഉൽപാദനം പ്രതീക്ഷിക്കാം.

Cabbage
Day -10

ഒരു സെന്റ് നു ഒരു കിലോ കണക്കിൽ കുമ്മായം വിതറി മണ്ണ് നനച്ചു കിളച്ചു നിരപ്പാക്കുക. കുമ്മായത്തിന്നു പകരം കക്ക ഡോളോമേറ്റ് എന്നിവയും ഉപയോഗിക്കാം.

Day 0

ഒരു സെന്റിൽ 150 തൈകൾ നടാം. തൈകൾ തമ്മിൽ ഒരടിവീതിയിൽ രണ്ടടി അകലത്തിൽ ചാല്‌ കീറി അതിൽ മേൽമണ്ണും ജൈവവളവും ചേർത്ത്‌ മുക്കാൽ ഭാഗം മൂടി തൈകൾ നടാം. തൈകൾ തമ്മിൽ ഒന്നര അടി അകലം നൽകാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.

Day 5

വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക്‌, കപ്പലണ്ടി പിണ്ണാക്ക്‌, ചാണകം ഗോമൂത്രം എന്നിവ ഒരു കിലോഗ്രാം വീതം 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ പുളിപ്പിച്ച്‌ അത്രയും തന്നെ വെള്ളം ചേർത്ത്‌ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട്‌ പ്രാവശ്യം ചെടികൾക്ക്‌ നൽകുക. രണ്ട്‌ ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ ഒരു പിടി വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക്‌ ചാണകപ്പൊടിയുമായി കലർത്തി ചേർക്കാം. ശീതകാല പച്ചക്കറി വിളകളുടെ വിള ദൈർഘ്യം വളരെ കുറവായതിനാൽ ഇടവിട്ടുള്ള വളപ്രയോഗം നൽകേണ്ടതാണ്‌.

Day 60

തൈകൾ നട്ട്‌, ക്യാബേജിൽ 50-60 ദിവസം കൊണ്ട്‌ ഹെഡുകൾ ഉണ്ടാകും.

Day 72

ഹെഡ് ഉണ്ടായി 10-12 ദിവസത്തിനുശേഷം ഇവ വിളവെടുക്കാം. ഒരു സെന്റിന്‌ ശരാശരി 80-100 കിലോഗ്രാം വിളവ്‌ ലഭിക്കാം.

Coconut(naalikeram)
Day -10

പാകുന്നതിന്‌ മുമ്പ്‌ വിത്തു തേങ്ങാ തണലില്‍ സൂക്ഷിക്കണം. വിത്തു തേങ്ങായുടെ ചുവട്‌ ഉരുണ്ടിരിക്കുന്നതായാല്‍ തൈ നല്ല വണ്ണത്തില്‍ വളരും. തേങ്ങായില്‍ കൂടുതല്‍ കാമ്പ്‌ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. വിത്തുതേങ്ങാ ഒരാഴ്‌ചയോളം വെള്ളത്തില്‍ കുതിര്തത്തിനുശേഷം പാകിയാല്‍ വേഗത്തില്‍ മുളച്ചുവരും. വിത്തുതേങ്ങായുടെ കണ്ണുഭാഗത്തുനിന്നും ചകിരി പകുതി ചെത്തിക്കളഞ്ഞാല്‍ തൈ വേഗത്തില്‍ മുളയ്‌ക്കും

Day -5

കള കളഞ്ഞു കക്ക,ഡോളോമേറ്റ് ഇതിൽ എതെകിലും ഒരു കിലോ ഒരു സെന്റ് ലേക്ക് എന്ന രീതിയിൽ ഇട്ടു നന്നായി കിളക്കുക. മണ്ണിന്‍റെ അമ്ലത്തം നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.

Day 0

60*60*60 cm നീളം വീതിൽ ഉയരം ഉള്ള കുഴിയാണ് തെങ്ങ് നടുവാൻ ആവശ്യം ഉള്ളത്. ജൂൺ മാസം ആണ് തെങ്ങ് നടുവാൻ അനുയോജ്യം. മണൽ, കമ്പോസ്റ്റ് അല്ലെകിൽ ചകിരിച്ചോർ ഇവയിലേതെങ്കിലും ഇട്ടു കുഴി മുക്കാൽ ഭാഗം മൂടി നനവ് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് വിത്ത് തേങ്ങാ മുള പുറത്തു വരത്തക്കവിധം വക്കുക. അടിവളമായി ചാണകപ്പൊടിയും കൊടുക്കുക.

Day 120

യൂറിയ അല്ലെകിൽ ഗോമൂത്രം അര ലിറ്റർ 2 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ നേർപ്പിച്ചു ചുവട്ടിൽ ഒഴിക്കുക. തടം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക. കവിളിൽ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് നിറച്ചു വെക്കുക.

Day 360

1 കിലോ ഗ്രാം വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് തടം തുറന്നു അതിലേക്ക് ഇട്ടു മൂടുക.

Day 1800

5 കിലോ ജൈവവളം, പച്ചിലവളം, എന്നിവ തടം കിളച്ചു ഇടുക. വേനലിൽ നന ആവശ്യം ആണ്. ആഴ്ചയിൽ 15 ലിറ്റർ വെള്ളം ആവശ്യം ആണ്. വലിയ തെങ്ങിന് 200 ലിറ്റർ വരെ വെള്ളം ആവശ്യമാണ്.

Day 2100

ഏകദേശം 6 വര്ഷം ആകുമ്പോൾ മച്ചിങ്ങ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങും. തെങ്ങ് ഇനം അനുസരിച്ചു കായ് ഉണ്ടാകുന്നതിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും.

Radish(Mullanki)
Day 0

വിത്തുകൾ നേരിട്ട്‌ പാകാം. നല്ല സൂര്യപ്രകാശവും നീർവാർച്ചയുമുള്ള സ്ഥലമാണ്‌ അനുയോജ്യം. നിലം നന്നായി കിളച്ച്‌ പൊടി മണ്ണാക്കി, സെന്റൊന്നിന്‌ 100 കിലോഗ്രാം ജൈവവളവും ചേർത്ത്‌ ഒരടി അകലത്തിൽ ചാലുകൾ കീറി വിത്തുകൾ പാകാം. വിത്തുകൾ ആഴത്തിൽ പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം

Day 5

ഒന്നര ആഴ്ചയ്ക്ക്‌ ശേഷം ചെടികൾ തമ്മിൽ 10 സെന്റീമീറ്റർ അകലം പാലിക്കത്തക്കരീതിയിൽ ഇടയിലുള്ളവ പിഴുതുകളയുക

Day 15

വിത്ത്‌ മുളച്ച്‌ 15 ദിവസത്തിനുശേഷം ജൈവവളം ചേർത്ത്‌ ചെടികൾക്ക്‌ ചുറ്റും മണ്ണ്‌ കയറ്റുക. മൂന്നാമത്തേയും അഞ്ചാമത്തേയും ആഴ്ചകളിൽ ജൈവവളം ചേർത്ത്‌ മണ്ണ്‌ കയറ്റി കൊടുക്കുക, ആഴ്ചയിൽ രണ്ട്‌ തവണ പുളിപ്പിച്ച ജൈവവളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക.

Day 60

70-80 ദിവസം പ്രായമാകുമ്പോഴേക്കും കിഴങ്ങുകൾ വിളവെടുക്കാം. വിളവെടുപ്പിന്‌ മുൻപായി ജലസേചനം കുറയ്ക്കുന്നത്‌ വിളവ്‌ കൂട്ടും. വിളവെടുപ്പ്‌ വൈകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരു സെന്റിൽ നിന്നും 10-15 കിലോഗ്രാം ഉൽപാദനം പ്രതീക്ഷിക്കാം.

Beans
Day -10

നടാനുള്ള സ്ഥലം കളകള്‍ മാറ്റി സെന്റിനു ഒരു കിലോ ഗ്രാം കുമ്മായം എന്ന തോതിൽ ചേർത്ത് രണ്ടോ മൂന്നോ വട്ടം നനച്ചു കിളച്ചു നിരപ്പാക്കണം.

Day 0

ചെടികൾ തടമെടുത്തു 15 cm അകലത്തിൽ നടുക.

Day 2

2,3 ദിവസത്തിനുളിൽ മുള വരും. മുള വന്നു 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞു സ്യൂഡോമോണസ് കൊടുക്കുക.

Day 10

ജീവാമൃതം കൊടുത്തു മണ്ണ് ചെടിയുടെ ചുവട്ടിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക.

Day 15

ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത് പല ആവർത്തി ചെയ്തു കൊടുക്കുക.

Day 30

ബീൻസ് പൂവിടാൻ ആരംഭിക്കും. ഈ സമയത്തു ജീവാമൃതം കടക്കൽ കൊടുക്കുക.

Day 30

ഏകദേശം 2½ മാസം കഴിയുമ്പോൾ ബീൻസിൽ കായ് ആയി തുടങ്ങും.

Day 30

hallo

Raw Mango (Pacha Manga)
Day -10

കള കളഞ്ഞു കക്ക,ഡോളോമേറ്റ് ഇതിൽ എതെകിലും ഇട്ടു നന്നായി കിളക്കുക. മണ്ണിന്‍റെ അമ്ലത്തം നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.

Day 0

60*60*60 നീളം വീതി ഉയരവുമുള്ള കുഴി തയാറാക്കുക തൈ തൈ നേരിട്ട് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് ആണ് ഉത്തമം. ചാണകപ്പൊടി അടിവളമായി നൽകുകയും നനച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക.25 ഗ്രാം സ്യൂഡോമോണസ് 100 മില്ലി വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക.

Day 60

2 മാസം കഴിയുമ്പോൾ ചെടിയുടെ മുള വരുന്നത് നുള്ളി കളയുക. ഇത് ശിഖരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനു സഹായിക്കുന്നു. കൂടാതെ ചാണകപ്പൊടി 2 വട്ടം 20 കിലോ വീതം നൽകുക. 6 മാസം കൂടുമ്പോൾ ഇത് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. മരം വലുതാകുന്നതിന്നനുസരിച്ചു ഇട്ടു കൊടുക്കുന്ന ചാണകത്തിന്റെ അളവ് കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവരുക.

Day 1100

3 വര്ഷം ആകുമ്പോഴേക്കും മാവ് കായ്ക്കാൻ ആരംഭിക്കും. കണ്ണിമാങ്ങകൾ പൊടിച്ചു തുടങ്ങും.

Potato (Urulakkizhang)
Day -10

കള കളഞ്ഞു കക്ക,ഡോളോമേറ്റ് ഇതിൽ എതെകിലും ഒരു കിലോ ഒരു സെന്റ് ലേക്ക് എന്ന രീതിയിൽ ഇട്ടു നന്നായി കിളക്കുക. മണ്ണിന്‍റെ അമ്ലത്തം നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.

Day -5

മുള വന്ന കിഴങ്ങുകൾ 4 പീസായി മുറിക്കുക, ഓരോ പീസിന് കുറഞ്ഞത് ഒരു മുളയെങ്കിലും ഉണ്ടാകണം . ഇത് സ്യൂഡോമോണസ് ലായനിയിൽ മുക്കി വെക്കുക.

Day 0

ഒരടി ആഴത്തിൽ വാരം കോരി. കാലിവളം കമ്പോസ്റ്റ് ഇട്ടു വാരം ചെറിയ കൂന ആക്കി മാറ്റുക. ഒരടി വീതിയിൽ 30 cm അകലത്തിൽ മുകുളം ഉള്ള ഉരുളകിഴങ്ങ് മുള മുകളിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ നട്ടു കൊടുക്കുക.

Day 10

ഒരു സെൻറ് നു ഒരു കിലോഗ്രാം രാജ്‌ഫോസ്, 250 ഗ്രാം പൊട്ടാഷ്, 250 ഗ്രാം യൂറിയ എന്നിവ തണ്ടിൽ വീഴാതെ ഇട്ടു, ഇരുവശങ്ങളിക്കും മണ്ണുകൂട്ടി അടുപ്പിക്കുക.

Day 35

ഒരു സെൻറ് നു ഒരു കിലോഗ്രാം പൊട്ടാഷ്, ഒരു കിലോഗ്രാം യൂറിയ എന്നിവ ഇട്ടു, ഇരുവശങ്ങളിക്കും മണ്ണുകൂട്ടി അടുപ്പിക്കുക.

Day 65

മണ്ണ് അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒരു കിലോഗ്രാം യൂറിയ മാത്രം ഒരു സെൻറ് ലേക്ക് എന്ന കണക്കിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കുക.

Day 85

മണ്ണ് കൂട്ടികൊടുക്കുക മണ്ണിന്റെ ഈർപ്പം നിലനിർത്തുക. വേറെ വളപ്രയോഗങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല.

Day 120

4 മാസത്തിനുളിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പറിച്ചു തുടങ്ങാം.

Muringakkaya
Day -10

കുമ്മായം, കക്ക,ഡോളോമേറ്റ് ഇതിൽ എതെകിലും ഇട്ടു നന്നായി കിളക്കുക. ഇത് തന്നെ രണ്ടും മൂന്നും തവണ ആവർത്തിക്കുക.

Day 0

ചാണകപൊടി ഇട്ടു കൂന കൂട്ടുക. വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാത്ത രീതിയിൽ വേണം നടുവാൻ അതിനാൽ അതിനു നടുവിൽ ചെറിയ കുഴിയെടുത്ത് തൈ നടുക. സ്യൂഡോമോണസ് കലക്കി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ചുവട്ടിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ നനവ് നിലനിർത്തുക എന്നാൽ വെള്ളം കെട്ടി നില്ക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്.

Day 10

സ്യൂഡോമോണസ് 2 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിനു എന്ന തോതിൽ മിക്സ് ചെയ്ട് ചെടിയുടെ കടക്കൽ നനവ് ആകാൻ പാകത്തിന് മാത്രം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക.

Day 15

മുകുളം നുള്ളി വിടുക. ഇത് ശാഖകൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാൻ സഹായിക്കും. 100 മില്ലി ജീവാമൃതം 1½ ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ നേർപ്പിച്ചു ചുവട്ടിൽ ഒഴിക്കുക. 7 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഇത് ആവർത്തിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുക.

Day 30

ഒരു മാസം അയാൾ ആഴ്ചയിൽ 3 ദിവസം ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡ് ഇലകളിൽ തളിക്കുക. കൂടാതെ വേപ്പെണ്ണ മിശ്രിതം. ഇലകൾക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് വെള്ളത്തിലോ, കഞ്ഞി വെള്ളത്തിലോ ഇട്ടു പുളിപ്പിച്ചത് 100 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ നേർപ്പിച്ചു ചെടിയുടെ കടക്കൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക.

Day 120

4 മാസത്തിനുളിൽ മുരിങ്ങ പൂവിട്ടു തുടങ്ങുകയും കമ്പുകൾ നട്ടു കൃഷി ചെയുന്ന രീതിയിൽ നട്ട് 6 മുതൽ 8 മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആദ്യ വിളവെടുക്കാം. സാധാരണയായി ആദ്യവർഷങ്ങളിൽ വിളവ് കുറവായിരിക്കും. രണ്ടാം വർഷത്തോടെ ഒരു മരത്തിൽ ഏതാണ്ട് 300 -ഉം മൂന്നാം വർഷത്തോടെ 400-500 -ഉം കായകൾ ഉണ്ടാവുന്നു. നല്ല ഒരു മരത്തിൽ ആയിരത്തിലേറെ കായകൾ ഉണ്ടാവാം

Green Chilli(Naadan pachamulak)
Day -10

കള കളഞ്ഞു കക്ക,ഡോളോമേറ്റ് ഇതിൽ എതെകിലും ഒരു കിലോ ഒരു സെന്റ് ലേക്ക് എന്ന രീതിയിൽ ഇട്ടു നന്നായി കിളക്കുക. മണ്ണിന്‍റെ അമ്ലത്തം നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.

Day 0

15 cm വീതിയും 100 cm നീളവും 75 cm ഉയരവുമുള്ള കുഴികളാണ് ആവശ്യം. ഉറുമ്പിന്റെ ശല്യം ഒഴിവാക്കാന്‍ വേണ്ടി വിത്തും റവയും കൂടികലര്‍ത്തി വേണം നടാന്‍. തടത്തിന്റെ ഒന്ന്-രണ്ടു അടി ചുറ്റളവില്‍ മണ്ണെണ്ണ/ഡീസല്‍ തളിക്കുന്നതും ഉറുംബിനെ അകറ്റി നിര്‍ത്തും. പാകിയ ശേഷം രണ്ടു ശതമാനം വീര്യം ഉള്ള സ്യുഡോമോണാസ് ലായനി തളിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഗ്രോ ബാഗിൽ പാവിമുളപ്പിച്ചു പറിച്ചു നടുന്നത് ആണ് നല്ലത്.

Day 20

ഗ്രോബാഗിൽ ആണെങ്കിൽ പറിച്ചു നടുക. അടിവളമായി 2 കിലോ ചാണകപ്പൊടി, വേപ്പിൻപിണ്ണാക്ക് 100 ഗ്രാം ചാരം എന്നിവ കൊടുക്കുക.

Day 27

വേപ്പെണ്ണ മിശ്രിതം 30 മില്ലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി നേർപ്പിച് വെയിൽ ഉള്ളപ്പോൾ തളിക്കുക.

Day 45

പൂവിടാൻ സമയം ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡ് കൊടുക്കുക. ഇത് പലപ്പോളായി കൊടുക്കുക.

Day 55

10 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ പ്‍സ്യൂഡോമോണാസ് തളിച്ച് കൊടുക്കുക. നാടൻ ആണെങ്കിൽ 2 വര്ഷം വരെ വിളവ് തരും. ഹൈബ്രിഡ് ആണെങ്കിൽ 8 മാസവും.

Garlic
Day -10

ഒരു സെന്റിലേക്ക് ഒരു കിലോ കുമ്മായം വിതറി കിളച്ചു നിരപ്പാക്കുക.

Day 0

100 കിലോഗ്രാം ചാണകപ്പൊടി 10 കിലോഗ്രാം വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ഒരു സെന്റ് നു എന്ന തോതിൽ കിളച്ചു നിരപ്പാക്കി ൪ വശവും വരമ്പ് കോരുക. വെള്ളം കെട്ടി നിർത്തി ഈർപ്പം ഉണ്ടാക്കുക. വെളുത്തുള്ളി അല്ലികൾ വേർതിരിച്ചു വായു സഞ്ചാരമുള്ള എന്തിലെങ്കിലും ഒരു ദിവസം സൂക്ഷിക്കുക. പിന്നീട് ഇത് പുറത്തെടുത്തു നിരത്തിയിടുക. മുകുളം വന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ തയാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാടത്തേക്ക് 4 ഇഞ്ച് അകലത്തിൽ വിത്ത് വിരൽകൊണ്ട് കുത്തി മണ്ണിൽ ഇറക്കുക.

Day 15

ഈർപ്പം നിലനിർത്തുന്നതിനു വെള്ളം സ്പ്രൈ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. ജീവാമൃതം കൊടുക്കുകയും 10 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയുക.

Day 20

3 കിലോഗ്രാം കടലപ്പിണ്ണാക്ക് പുളിപ്പിച്ചത് 3 ഇരട്ടി വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക.

Day 120

4 മാസം മുതൽ വെളുത്തുള്ളി പറിച്ചു തുടങ്ങാം.

Kadachakka
Day -10

കള കളഞ്ഞു കക്ക,ഡോളോമേറ്റ് ഇതിൽ എതെകിലും ഇട്ടു നന്നായി കിളക്കുക. മണ്ണിന്‍റെ അമ്ലത്തം നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.

Day 0

60*60*60 നീളം വീതി ഉയരവുമുള്ള കുഴി തയാറാക്കുക തൈ തൈ നേരിട്ട് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് ആണ് ഉത്തമം. ചാണകപ്പൊടി അടിവളമായി നൽകുകയും നനച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക.25 ഗ്രാം സ്യൂഡോമോണസ് 100 മില്ലി വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക.

Day 60

2 മാസം കഴിയുമ്പോൾ ചെടിയുടെ മുള വരുന്നത് നുള്ളി കളയുക. ഇത് ശിഖരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനു സഹായിക്കുന്നു. കൂടാതെ ചാണകപ്പൊടി വർഷത്തിൽ 2 വട്ടം 20 കിലോ വീതം നൽകുക. 6 മാസം കൂടുമ്പോൾ ഇത് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. മരം വലുതാകുന്നതിന്നനുസരിച്ചു ഇട്ടു കൊടുക്കുന്ന ചാണകത്തിന്റെ അളവ് കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവരുക.

Day 1100

3 വര്ഷം ആകുമ്പോഴേക്കും കടപ്ലാവ്‌ കായ്ക്കാൻ ആരംഭിക്കും.

Mango Fruit
Day -10

കള കളഞ്ഞു കക്ക,ഡോളോമേറ്റ് ഇതിൽ എതെകിലും ഇട്ടു നന്നായി കിളക്കുക. മണ്ണിന്‍റെ അമ്ലത്തം നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.

Day 0

60*60*60 നീളം വീതി ഉയരവുമുള്ള കുഴി തയാറാക്കുക തൈ തൈ നേരിട്ട് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് ആണ് ഉത്തമം. ചാണകപ്പൊടി അടിവളമായി നൽകുകയും നനച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക.25 ഗ്രാം സ്യൂഡോമോണസ് 100 മില്ലി വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക.

Day 60

2 മാസം കഴിയുമ്പോൾ ചെടിയുടെ മുള വരുന്നത് നുള്ളി കളയുക. ഇത് ശിഖരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനു സഹായിക്കുന്നു. കൂടാതെ ചാണകപ്പൊടി 2 വട്ടം 20 കിലോ വീതം നൽകുക. 6 മാസം കൂടുമ്പോൾ ഇത് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. മരം വലുതാകുന്നതിന്നനുസരിച്ചു ഇട്ടു കൊടുക്കുന്ന ചാണകത്തിന്റെ അളവ് കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവരുക.

Day 1100

3 വര്ഷം ആകുമ്പോഴേക്കും മാവ് കായ്ക്കാൻ ആരംഭിക്കും. കണ്ണിമാങ്ങകൾ പൊടിച്ചു തുടങ്ങും.

Mangosteen
Day -10

കള കളഞ്ഞു കക്ക,ഡോളോമേറ്റ് ഇതിൽ എതെകിലും ഇട്ടു നന്നായി കിളക്കുക. മണ്ണിന്‍റെ അമ്ലത്തം നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.

Day -10

60*60*60 നീളം വീതി ഉയരവുമുള്ള കുഴി തയാറാക്കുക തിരഞ്ഞെടുത്ത തൈ തൈ നേരിട്ട് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് ആണ് ഉത്തമം. ചാണകപ്പൊടി അടിവളമായി നൽകുകയും നനച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക.25 ഗ്രാം സ്യൂഡോമോണസ് 100 മില്ലി വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. തണൽ കുത്തി സംരക്ഷിക്കുക. തമ്മില്ലുള്ള അകലം 20cm വെച്ച് ക്രമീകരിക്കുക.

Day 60

രാജ്‌ഫോസ് 250 ഗ്രാം, യൂറിയ 100 ഗ്രാം, പൊട്ടാഷ് 100 ഗ്രാം എന്നിവ നേരിട്ട് ഇട്ടു കൊടുക്കുക. കീടബാധ ഇവക്ക് കുറവാണു.

Day 180

50 കിലോഗ്രാം ചാണകപ്പൊടി കടക്കൽ ഇട്ടുകൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിന് നനവ് കൊടുക്കുകയും വേണം.

Hog plum (Ambhazhanga)
Day -10

കള കളഞ്ഞു കക്ക,ഡോളോമേറ്റ് ഇതിൽ എതെകിലും ഇട്ടു നന്നായി കിളക്കുക. മണ്ണിന്‍റെ അമ്ലത്തം നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.

Day 0

60*60*60 നീളം വീതി ഉയരവുമുള്ള കുഴി തയാറാക്കുക തിരഞ്ഞെടുത്ത തൈ തൈ നേരിട്ട് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് ആണ് ഉത്തമം. ചാണകപ്പൊടി അടിവളമായി നൽകുകയും നനച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക.25 ഗ്രാം സ്യൂഡോമോണസ് 100 മില്ലി വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. തണൽ കുത്തി സംരക്ഷിക്കുക. ചെടികൾ തമ്മില്ലുള്ള അകലം 20cm വെച്ച് ക്രമീകരിക്കുക.

Day 180

വർഷത്തിൽ 2 വട്ടമായി 200 ഗ്രാം കക്ക കടക്കൽ ഇടുക. ഇത് വർഷത്തിൽ 2 തവണ കൊടുക്കുക. മരം വലുതാകുന്നത് അനുസരിച്ചു കക്കയുടെ അളവും ഇടുന്ന ചുറ്റളവും കൂട്ടികൊണ്ടുവരുക.

Day 365

ചുവട്ടിലെ ചെറു കമ്പുകൾ നീക്കം ചെയുക. നീക്കം ചെയുമ്പോൾ 10 cm അകലത്തിൽ നീക്കം ചെയുക.

Snake-guard(Naadan Padavalam)
Day -10

കള കളഞ്ഞു കക്ക,ഡോളോമേറ്റ് ഇതിൽ എതെകിലും ഒരു കിലോ ഒരു സെന്റ് ലേക്ക് എന്ന രീതിയിൽ ഇട്ടു നന്നായി കിളക്കുക. മണ്ണിന്‍റെ അമ്ലത്തം നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.

Day 0

അര മീറ്റർ വൃത്താകൃതിയിൽ അര അടി താഴ്ചയിൽ തടം തുറന്ന് ജൈവവളം, കമ്പോസ്റ്റ്, കാലിവളം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചു തടം ഒരുക്കുക. നടുന്ന വിത്തുകൾ തമ്മിൽ 1 മീറ്റർ അകലം പാലിക്കുക. അടിവളമായി ഉണങ്ങിയ ചാണകം, ആട്ടിന്‍ കാഷ്ട്ടം, ഉണങ്ങിയ കരിയില , അല്‍പ്പം വേപ്പിന്‍ പിണ്ണാക്ക് ഇവ ഇടാം.

Day 10

ജീവാമൃതം, കമ്പോസ്റ്റ് ഇവ 4 ഇരട്ടി വെള്ളം ചേർത്ത് വളമായി കൊടുക്കുക. പ്‍സ്യൂഡോമോണാസ് 2 ഗ്രാം അല്ലെകിൽ 2 ml ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ ലയിപ്പിച്ചു ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക.10 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ തുടർച്ചയായി ഇത് തന്നെ തുടരുക.

Day 20

ചെടികള്‍ വള്ളി വീശി വരുമ്പോള്‍ പന്തല്‍ ഇട്ടു കൊടുക്കണം, 1-2 തൈകള്‍ മാത്രം എങ്കില്‍ ഒരു തെങ്ങിന്റെ ഓല കുത്തിച്ചാരി വെച്ചു അതിലേക്കു പടര്‍ത്താം. ടെറസില്‍ എങ്കില്‍ ചെറിയ കമ്പുകള്‍ കൊണ്ട് ചെറിയ രീതിയില്‍ പന്തല്‍ ഉണ്ടാക്കി പടര്‍ത്തുക.

Day 30

ചെടി വളന്നു തുടങ്ങുമ്പോള്‍ ജൈവ വളങ്ങള്‍ ഇടയ്ക്കിടെ കൊടുക്കാം. കടല പിണ്ണാക്ക് 1-2 പിടി എടുത്തു ഒരു ലിറ്റര്‍ വെള്ളത്തില്‍ 2-3 ദിവസം ഇട്ടു വെക്കുക, അതിന്റെ തെളി എടുത്തു ഇരട്ടി വെള്ളം ചേര്‍ത്ത് ആഴ്ചയില്‍ ഒരിക്കല്‍ കൊടുക്കാം. ഇടയ്ക്കിടെ ഫിഷ്‌ അമിനോ ആസിഡ് പോലെയുള്ള ജൈവവളങ്ങള്‍ കൂടി ഉപയോഗിക്കാം.

Day 45

ദിവസം കൊണ്ട് പൂവിടും. പൂവിട്ടാൽ വേപ്പെണ്ണ എമൽഷൻ, പുകയില കഷായം, 4 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ തളിക്കുക.

Day 50

കായ്കൾ ഉണ്ടായി തുടങ്ങും. ഇ സമയത്തു പുകയില കഷായം അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പെണ്ണ മിശ്രിതം തളിക്കുക.

Day 70

കായ്കകൾ മൂപ്പെത്താൻ തുടങ്ങും, മൂപ്പായവ പറിക്കാം. മറ്റുളവയുടെ വളർച്ചക്ക് പ്‍സ്യൂഡോമോണാസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക.

Salad Cucumber (Snow White)
Day -10

കള കളഞ്ഞു കക്ക,ഡോളോമേറ്റ് ഇതിൽ എതെകിലും ഒരു കിലോ ഒരു സെന്റ് ലേക്ക് എന്ന രീതിയിൽ ഇട്ടു നന്നായി കിളക്കുക. മണ്ണിന്‍റെ അമ്ലത്തം നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.

Day 0

അര മീറ്റർ വൃത്താകൃതിയിൽ അര അടി താഴ്ചയിൽ തടം തുറന്ന് ജൈവവളം, കമ്പോസ്റ്റ്, കാലിവളം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചു തടം ഒരുക്കുക. നടുന്ന വിത്തുകൾ തമ്മിൽ 1 മീറ്റർ അകലം പാലിക്കുക. അടിവളമായി ഉണങ്ങിയ ചാണകം, ആട്ടിന്‍ കാഷ്ട്ടം, ഉണങ്ങിയ കരിയില , അല്‍പ്പം വേപ്പിന്‍ പിണ്ണാക്ക് ഇവ ഇടാം.

Day 10

ജീവാമൃതം, കമ്പോസ്റ്റ് ഇവ 4 ഇരട്ടി വെള്ളം ചേർത്ത് വളമായി കൊടുക്കുക. പ്‍സ്യൂഡോമോണാസ് 2 ഗ്രാം അല്ലെകിൽ 2 ml ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ ലയിപ്പിച്ചു ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക.10 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ തുടർച്ചയായി ഇത് തന്നെ തുടരുക.

Day 30

ചെടി വളന്നു തുടങ്ങുമ്പോള്‍ ജൈവ വളങ്ങള്‍ ഇടയ്ക്കിടെ കൊടുക്കാം. കടല പിണ്ണാക്ക് 1-2 പിടി എടുത്തു ഒരു ലിറ്റര്‍ വെള്ളത്തില്‍ 2-3 ദിവസം ഇട്ടു വെക്കുക, അതിന്റെ തെളി എടുത്തു ഇരട്ടി വെള്ളം ചേര്‍ത്ത് ആഴ്ചയില്‍ ഒരിക്കല്‍ കൊടുക്കാം. ഇടയ്ക്കിടെ ഫിഷ്‌ അമിനോ ആസിഡ് പോലെയുള്ള ജൈവവളങ്ങള്‍ കൂടി ഉപയോഗിക്കാം.

Day 45

ദിവസം കൊണ്ട് പൂവിടും. പൂവിട്ടാൽ വേപ്പെണ്ണ എമൽഷൻ, പുകയില കഷായം, 4 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ തളിക്കുക.

Day 50

കായ്കൾ ഉണ്ടായി തുടങ്ങും. ഇ സമയത്തു പുകയില കഷായം അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പെണ്ണ മിശ്രിതം തളിക്കുക.

Day 70

കായ്കകൾ മൂപ്പെത്താൻ തുടങ്ങും, മൂപ്പായവ പറിക്കാം. മറ്റുളവയുടെ വളർച്ചക്ക് പ്‍സ്യൂഡോമോണാസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക.

Lemon
Day -10

കള കളഞ്ഞു കക്ക,ഡോളോമേറ്റ് ഇതിൽ എതെകിലും ഇട്ടു നന്നായി കിളക്കുക. മണ്ണിന്‍റെ അമ്ലത്തം നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.

Day 0

60*60*60 നീളം വീതി ഉയരവുമുള്ള കുഴി തയാറാക്കുക തിരഞ്ഞെടുത്ത തൈ തൈ നേരിട്ട് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് ആണ് ഉത്തമം. ചാണകപ്പൊടി അടിവളമായി നൽകുകയും നനച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക.25 ഗ്രാം സ്യൂഡോമോണസ് 100 മില്ലി വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. തണൽ കുത്തി സംരക്ഷിക്കുക. തണലിനായി 5 അടി അകലത്തിൽ വാഴ നടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും.

Day 60

രാജ്‌ഫോസ് 250 ഗ്രാം, യൂറിയ 100 ഗ്രാം, പൊട്ടാഷ് 100 ഗ്രാം എന്നിവ നേരിട്ട് ഇട്ടു കൊടുക്കുക. കീടബാധ ഇവക്ക് കുറവാണു.

Day 240

രാജ്‌ഫോസ് 300 ഗ്രാം, യൂറിയ 100 ഗ്രാം, പൊട്ടാഷ് 100 ഗ്രാം എന്നിവ നേരിട്ട് ഇടക്കിടെ ഇട്ടു കൊടുക്കുക.

Day 365

ചാണകപ്പൊടി 20 കിലോഗ്രാം വീതം നൽകുക.

Day 1100

3 വര്ഷം ആകുമ്പോളേക്കും കായ്കൾ വിരിച്ചു തുടങ്ങും. കായകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഡിസംബർ - ജനുവരി മാസങ്ങളിൽ ആയിരിക്കും. ഏപ്രിൽ മെയ് മാസത്തോടെ വിളവെടുക്കാൻ സാധിക്കും.

Guava
Day -10

കള കളഞ്ഞു കക്ക,ഡോളോമേറ്റ് ഇതിൽ എതെകിലും ഇട്ടു നന്നായി കിളക്കുക. മണ്ണിന്‍റെ അമ്ലത്തം നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.

Day 0

60*60*60 നീളം വീതി ഉയരവുമുള്ള കുഴി തയാറാക്കുക തിരഞ്ഞെടുത്ത തൈ തൈ നേരിട്ട് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് ആണ് ഉത്തമം. ചാണകപ്പൊടി അടിവളമായി നൽകുകയും നനച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക.25 ഗ്രാം സ്യൂഡോമോണസ് 100 മില്ലി വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. തണൽ കുത്തി സംരക്ഷിക്കുക. ചെടികൾ തമ്മില്ലുള്ള അകലം 20cm വെച്ച് ക്രമീകരിക്കുക.

Day 180

വർഷത്തിൽ 2 വട്ടമായി 200 ഗ്രാം കക്ക കടക്കൽ ഇടുക. ഇത് വർഷത്തിൽ 2 തവണ കൊടുക്കുക. മരം വലുതാകുന്നത് അനുസരിച്ചു കക്കയുടെ അളവും ഇടുന്ന ചുറ്റളവും കൂട്ടികൊണ്ടുവരുക.

Day 365

ചുവട്ടിലെ ചെറു കമ്പുകൾ നീക്കം ചെയുക. നീക്കം ചെയുമ്പോൾ 10 cm അകലത്തിൽ നീക്കം ചെയുക.

Pumpkin(Naadan Mathanga)
Day -5

മത്തൻ കൃഷിചെയ്യുന്നതിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലം ഒരു സെന്റ് നു ഒരു കിലോ കണക്കിൽ കുമ്മായം വിതറി മണ്ണ് നനച്ചു കിളച്ചു നിരപ്പാക്കുക. കുമ്മായത്തിന്നു പകരം കക്ക ഡോളോമേറ്റ് എന്നിവയും ഉപയോഗിക്കാം. നല്ലതുപോലെ കിളച്ച്, കളകൾ മാറ്റി തീയിട്ടതിനുശേഷം മഴക്കാലത്ത് കൂന കൂട്ടിയും വേനൽക്കാലത്ത് തടം എടുത്തുമാണ്‌ കൃഷിചെയ്യുന്നത്.

Day 0

രണ്ട് മീറ്റർ ഇടയകലം നൽകി വരികൾ തമ്മിൽ നാലര മീറ്റർ അകലത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന തടങ്ങളിൽ വിത്തുകൾ നടാം. കുഴികളിൽ പച്ചിലവളമോ ചാണകമോ മേൽമണ്ണുമായി കലർത്തി ഒരു തടത്തിൽ നാലോ അഞ്ചോ വിത്തുകൾ നടാൻ സാധിക്കും

Day 30

ചെടി വളന്നു തുടങ്ങുമ്പോള്‍ ജൈവ വളങ്ങള്‍ ഇടയ്ക്കിടെ കൊടുക്കാം. കടല പിണ്ണാക്ക് 1-2 പിടി എടുത്തു ഒരു ലിറ്റര്‍ വെള്ളത്തില്‍ 2-3 ദിവസം ഇട്ടു വെക്കുക, അതിന്റെ തെളി എടുത്തു ഇരട്ടി വെള്ളം ചേര്‍ത്ത് ആഴ്ചയില്‍ ഒരിക്കല്‍ കൊടുക്കാം. ഇടയ്ക്കിടെ ഫിഷ്‌ അമിനോ ആസിഡ് പോലെയുള്ള ജൈവവളങ്ങള്‍ കൂടി ഉപയോഗിക്കാം.

Day 60

കപ്പലണ്ടി പിണ്ണാക്ക് (കടല പിണ്ണാക്ക്) കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇതിനായി കുറച്ചു കടല പിണ്ണാക്ക് വെള്ളത്തില്‍ ഇട്ടു 2-3 ദിവസം വെച്ച ശേഷം നേര്‍പ്പിച്ചു ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. കടല പിണ്ണാക്ക് നേരിട്ട് മണ്ണില്‍ ഇട്ടാല്‍ ഉറുമ്പ് കൊണ്ടുപോകും, അതൊഴിവാക്കാന്‍ ആണ് അത് പുളിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്.

Day 120

മത്തൻ 5 മാസത്തിനുള്ളിൽ മൊത്തമായി വിളവെടുക്കാം

Passion Fruit
Day 0

തണ്ട് 15 cm നീളത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കുക.സ്യൂഡോമോണസ് ലായനിയിൽ മുറിച്ചെടുത്ത തണ്ട് ഇട്ടുവെക്കുക. പോട്ടിങ്ങ് മിശ്രിതം തയാറാക്കി പോളിത്തീൻ കവറിലേക്ക് കുത്തി ഇറക്കി മൂടുറപ്പിച്ച ശേഷം തണലത്തു സൂക്ഷിക്കുക. ഈർപ്പം നിലനിർത്തുക.

Day 30

ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു മുകുളം വന്നു നാല് ഇല പാകമാകുമ്പോൾ 45*45 കുഴിയിലേക്ക് 3 കിലോഗ്രാം ചാണകപ്പൊടി മേൽമണ്ണും ചേർത്ത് കുഴി മുക്കാൽ ഭാഗം മൂടുക. അതിലേക്ക് ചെടി പോട്ടിങ്ങ് മിശ്രിതം അടക്കം ഇറക്കിവെച്ചു പോളിത്തീൻ കവർ മാറ്റുക. ഇറക്കിവെച്ചശേഷം മണ്ണ് നനവ് കൊടുക്കുക. 2 % വീര്യമുള്ള സ്യൂഡോമോണസ് ലായനി ചേർക്കുക.

Day 45

ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡ് സ്പ്രൈ ചെയ്തു കൊടുക്കുക.

Day 60

ജീവാമൃതം ഒരു ലിറ്റർ 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. കൂടാതെ കടലപ്പിണ്ണാക്ക് വെള്ളത്തിലോ കഞ്ഞി വെള്ളത്തിലോ ഇട്ടു പുളിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക.

Green Peas
Day -10

നടാനുള്ള സ്ഥലം കളകള്‍ മാറ്റി സെന്റിനു ഒരു കിലോ ഗ്രാം കുമ്മായം എന്ന തോതിൽ ചേർത്ത് രണ്ടോ മൂന്നോ വട്ടം നനച്ചു കിളച്ചു നിരപ്പാക്കണം.

Day 0

ചെടികൾ തടമെടുത്തു 15 cm അകലത്തിൽ നടുക.

Day 3

2,3 ദിവസത്തിനുളിൽ മുള വരും. മുള വന്നു 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞു സ്യൂഡോമോണസ് കൊടുക്കുക.

Day 10

ജീവാമൃതം കൊടുത്തു മണ്ണ് ചെടിയുടെ ചുവട്ടിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക.

Day 15

ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത് പല ആവർത്തി ചെയ്തു കൊടുക്കുക.

Day 30

ഏകദേശം 2½ മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഗ്രീൻപീസിൽ കായ് ആയി തുടങ്ങും.

Day 30

ഗ്രീൻപീസ് പൂവിടാൻ ആരംഭിക്കും. ഈ സമയത്തു ജീവാമൃതം കടക്കൽ കൊടുക്കുക.

Amara Payar(Small Seed)
Day 0

കള കളഞ്ഞു കക്ക,ഡോളോമേറ്റ് ഇതിൽ എതെകിലും ഒരു കിലോ ഒരു സെന്റ് ലേക്ക് എന്ന രീതിയിൽ ഇട്ടു നന്നായി കിളക്കുക. മണ്ണിന്‍റെ അമ്ലത്തം നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.

Day 0

അര മീറ്റർ വൃത്താകൃതിയിൽ അര അടി താഴ്ചയിൽ തടം തുറന്ന് ജൈവവളം, കമ്പോസ്റ്റ്, കാലിവളം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചു തടം ഒരുക്കുക. നടുന്ന വിത്തുകൾ തമ്മിൽ 1 മീറ്റർ അകലം പാലിക്കുക. അടിവളമായി ഉണങ്ങിയ ചാണകം, ആട്ടിന്‍ കാഷ്ട്ടം, ഉണങ്ങിയ കരിയില , അല്‍പ്പം വേപ്പിന്‍ പിണ്ണാക്ക് ഇവ ഇടാം.

CauliFlower
Day -10

ഒരു സെന്റ് നു ഒരു കിലോ കണക്കിൽ കുമ്മായം വിതറി മണ്ണ് നനച്ചു കിളച്ചു നിരപ്പാക്കുക. കുമ്മായത്തിന്നു പകരം കക്ക ഡോളോമേറ്റ് എന്നിവയും ഉപയോഗിക്കാം.

Day 0

ഒരു സെന്റിൽ 150 തൈകൾ നടാം. തൈകൾ തമ്മിൽ ഒരടിവീതിയിൽ രണ്ടടി അകലത്തിൽ ചാല്‌ കീറി അതിൽ മേൽമണ്ണും ജൈവവളവും ചേർത്ത്‌ മുക്കാൽ ഭാഗം മൂടി തൈകൾ നടാം. തൈകൾ തമ്മിൽ ഒന്നര അടി അകലം നൽകാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.

Day 5

വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക്‌, കപ്പലണ്ടി പിണ്ണാക്ക്‌, ചാണകം ഗോമൂത്രം എന്നിവ ഒരു കിലോഗ്രാം വീതം 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ പുളിപ്പിച്ച്‌ അത്രയും തന്നെ വെള്ളം ചേർത്ത്‌ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട്‌ പ്രാവശ്യം ചെടികൾക്ക്‌ നൽകുക. രണ്ട്‌ ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ ഒരു പിടി വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക്‌ ചാണകപ്പൊടിയുമായി കലർത്തി ചേർക്കാം. ശീതകാല പച്ചക്കറി വിളകളുടെ വിള ദൈർഘ്യം വളരെ കുറവായതിനാൽ ഇടവിട്ടുള്ള വളപ്രയോഗം നൽകേണ്ടതാണ്‌.

Day 60

തൈകൾ നട്ട്‌, ഒന്നരമാസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും കോളിഫ്ലവറിൽ മുളകൾ വന്നു തുടങ്ങും.

Day 72

മുളകൾ വന്ന് 10-12 ദിവസത്തിനുശേഷം ഇവ വിളവെടുക്കാം. ഒരു സെന്റിന്‌ ശരാശരി 80-100 കിലോഗ്രാം വിളവ്‌ ലഭിക്കാം

Kachil
Day -20

നല്ല ഉല്പാദന ക്ഷമതയുള്ള കട ശേഖരിച്ചു തണലത്തു സൂക്ഷിക്കുക.

Day -10

കള കളഞ്ഞു കക്ക,ഡോളോമേറ്റ് ഇതിൽ എതെകിലും ഒരു കിലോ ഒരു സെന്റ് ലേക്ക് എന്ന രീതിയിൽ ഇട്ടു നന്നായി കിളക്കുക. മണ്ണിന്‍റെ അമ്ലത്തം നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.

Day -2

കുമ്പമാസം പകുതിയോട് കൂടി എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ചേമ്പ് മുകുളം നോക്കി കഷ്ണങ്ങളാക്കി. ചാണകപ്പാൽ, സ്യൂഡോമോണസ് മിശ്രിതത്തിൽ 2 ദിവസം മുക്കിവെക്കുക.

Day 0

തടമെടുക്കാനായി മുക്കാൽ ഭാഗം കൂന കൂട്ടുക. കൂനക്ക് മുകളിൽ നടീൽ വസ്തു വെച്ച് ചാണകപ്പൊടി വിതറുക.

Day 30

ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോളേക്കും ആകുമ്പോളേയ്ക്കും മുള വരും. ആദ്യ വളം കൊടുക്കണം. 100 ഗ്രാം പൊട്ടാഷ്, 100 ഗ്രാം യൂറിയ എന്നിവ ഇട്ടു മണ്ണ് ചിരണ്ടി അടുപ്പിക്കുക. കരിയില കൂട്ടി മൂടുക.

Day 180

1 സെന്റ് നു ജീവാമൃതം 1½ കിലോഗ്രാം ഇട്ടു മണ്ണ് അടുപ്പ്പിച്ചുകൊടുക്കുക. കരിയില കൂട്ടി മൂടുക.

Day 270

ഒമ്പതു മാസം കൊണ്ട് കാച്ചിൽ വിളവെടുത്തു തുടങ്ങാം.